Exercicios

Icona de iDevice Exercicio 1
Acentúa as palabras que o precisen.

Ambar: , arbore: , bambu: , camions: , chofer: , el: , insistiu: , Felix: , forceps: , futbol: , marron: , papa: , per capita: , porfiou: , xuiz: .

  

Exercicio 2
As seguintes palabras precisan acento ortográfico?


textil

 


Verdadeiro Falso


xuizo

 


Verdadeiro Falso


superavit

 


Verdadeiro Falso


medula

Verdadeiro Falso


ambar

Verdadeiro Falso