Cuestionario de avaliación

Cuestionario de avaliación
¿Cal é a serie de palabras correcta?

 


Octavo, dictador, Cristovo, tarefa, harpa
octavo, ditador, Cristobo, tarea, arpa
oitavo, ditador, Cristovo, tarefa, arpa

¿Cal é a serie de palabras correcta?

hucha, helmo, harpía, hedra, hendecasílabo
hucha, elmo, arpía, edra, endecasílabo
ucha, elmo, arpía, edra, endecasílabo.

¿Cal é a serie de palabras correcta?

Abenza, angar, indú, erba, arén.
avinza, hangar, hindú, herba, harén
avenza, angar, indú, herba, harén

¿Cal é a serie de palabras correcta?

Pallaso, margarida, septentrional, planta, coelo
paiaso, margarida, setentrional, pranta, coello
pallaso, margarida, setentrional, pranta, coello

¿Cal é a serie correcta?

ditongo ianqui ampolla apacible,antoxo
ditongo, ianqui, ampola, apacibre, antollo
diptongo, ianquei, ampolla, apacible, antoxo

¿Cal é a serie correcta?

blanco, soprar, bohemia, formigón, exhumar, alhelí
branco, soprar, bohemia, formigón, exhumar, alelí
branco, soplar, boemia, hormigón, exumar, alhelí

Continuación custionario
¿cal destas series é correcta?

infestar, doctor, atitude, provecto, secta.
infestar, doctor, actitude, proveito, secta.
infectar, doctor, aptitude, provecto, seita.

¿Cal destas series é a correcta?

anédota, condutor, convito, produtor, olfato.
anedota, conductor, convicto, productor, olfato.
anécdota, condutor, convicto, produtor, olfacto.

¿cal destas series é a correcta?

escaravello, rebentan, pavillóns, vermellas, baleiro.
escaravello, rebentan, pabillóns, vermellas, valeiro.
escarabello, reventan, pavillóns, bermellas, baleiro.

¿Cal destas series é a correcta?

flaco, franela, floxo, febra, furna.
fraco, flanela, frouxo, febra, furna.
fraco, franela, frouxo, freba, urna.

¿Cal destas series é a correcta?

inflar, ermida, encher, orfo, inchar.
inflar, hermida, hencher, horfo, inchar
hinflar, ermida, encher, horfo, finchar