1. limpo: limpar, limpado
 2. canso: cansar, cansado
 3. farto: fartar, farto
 4. comesto: comer, comido
 5. espertado: espertar, esperto
 6. escolleito: escoller, escollido
 7. sospeito: sospeitar, sospeitado
 8. chocado: chocar, choco
 9. gastado: gastar, gasto
 10. suxeitado: suxeitar, suxeito
 11. moído: moer, mudo/mundo
 12. nado: nacer, nacido
 13. collido: coller, colleito
 14. acendido: acender, aceso
 15. prendido: prender, preso
 16. torto: torcer, torcido
 17. envolto: envolver, envolvido
 18. pago: pagar, pagado
 19. murchado: murchar, murcho
 20. retorcido: retorcer, retorto
 21. soltado: soltar, solto
 22. recollido: recoller, recolleito