1. Cando atopar o enderezo, chamareite.
 2. Teréillelo moi en conta aos que me axudaren.
 3. Cando puider, ireite visitar.
 4. Cando puideren, vaian vela.
 5. Faga como quixer.
 6. Regálelles algo aos que o axudaren.
 7. Déixenme estes pratos ben á vista!
 8. Se quixer vela, pague por adiantado.
 9. Cando tiver tempo libre, irei a Polonia.
 10. Non paga a pena que te poñas así.
 11. Cando o tiverdes, pasádemo a min.
 12. Se decidirdes romper, contratade un avogado.
 13. Quero que deixes as cousas como están.
 14. Só lles recoñecerán os trienios aos que se levaren ben co xefe.
 15. Cando tiveres acabado o traballo, avisarémoste.
 16. Como sementares e estercares, así recollerás cando segares.
 17. Se che dixeren dous que es burro, ornea.
 18. Corran as cousas como quixer: xa pararán de correr.
 19. Por onde fores, fai como vires.
 20. Coza quen quixer e amase quen souber.