1. Despois de marchares, púxose a recitar.
 2. Ao contármosllelo, desfacíanse en gargalladas.
 3. Ao sacáreno do coche en chamas, xa era demasiado tarde.
 4. Cómpre andardes máis lixeiros para chegardes con tempo.
 5. Nesta piscina fai falta saberdes nadar.
 6. Non é necesario mergullárdesvos ata o fondo.
 7. Non estaría mal colleres o primeiro tren para Ourense.
 8. De seres un bo fillo, faríasme moitos presentes.
 9. De os indios seren sempre os bos, esas películas veríanse menos en USA.
 10. De non vendermos os electrodomésticos, non teremos nin para comer.
 11. De non te presentares a retreta, darante por desertor.
 12. Para achardes ouro, teriades que vir cen anos antes.
 13. Para melloraren as publicacións, habería que modernizar a imprenta.
 14. Despois de saíren do prelo, xa faremos a revisión da segunda edición.
 15. De contarmos con el, non estariamos agora parados.
 16. Non estaría mal recoñecerdes a nosa superioridade.
 17. De non te comportares doutro xeito, acábase a amizade.
 18. Para se conservaren eses animais salvaxes, habería que protexer máis certas paraxes.
 19. Ao darllos, xa se puxo a espallalos polo chan.
 20. De irmos ao Porto, pasariamos por Tui.