raíz/lexema vogal temática sufixo de modo e tempo sufixo de número e persoa
Presente de indicativo
Presente de subxuntivo
veño
s
vén
vimos
vindes
ou vides
veñen
veña
veña
s
veña

veña
mos
veñad
es
veña
n
Copretérito de indicativo
Pretérito de subxuntivo
viña
viña
s
viña

viña
mos
viñad
es
viña
n
viñese
viñeses
viñese
viñésemos
viñésedes
viñesen
Pretérito de indicativo
Futuro de subxuntivo
vin
viñ
eches
v
eu
viñ
emos
viñ
estes
viñ
eron
viñer
viñeres
viñer
viñermos
viñerdes
viñeren
Futuro de indicativo
Infinitivo
virei
vis
vi
viremos
viredes
vin
vir
vires
vir
virmos
virdes
viren
Antepretérito de indicativo
Imperativo
viñera
viñeras
viñera
viñeramos
viñerades
viñeran
ven
vinde ou vide
Pospretérito
Xerundio
viría
virías
viría
viriamos
viriades
virían
vindo
Participio
vido