raíz/lexema vogal temática sufixo de modo e tempo sufixo de número e persoa
Presente de indicativo
Presente de subxuntivo
río
ris
ri
rimos
rides
rin
ría
ría
s
ría
ria
mos
riad
es
ría
n
Copretérito de indicativo
Pretérito de subxuntivo
ría
rías
ría
riamos
riades
rían
rise
rises
rise
rísemos
rísedes
risen
Pretérito de indicativo
Futuro de subxuntivo
rin
ri
ches
r
iu
r
imos
r
istes
r
iron
rir
rires
rir
rirmos
rirdes
riren
Futuro de indicativo
Imperativo
rirei
ris
ri
riremos
riredes
rin
ri
ride
Antepretérito de indicativo
Infinitivo
rira
riras
rira
riramos
rirades
riran
rir
rires
rir
rirmos
rirdes
riren
Pospretérito
Xerundio
riría
rirías
riría
ririamos
ririades
rirían
rindo
Participio
rido