Proxecto que está a desenvolver un seminario permanente con sede no IES A SANGRIÑA na Guarda (Pontevedra) co obxecto de elaborar materiais didácticos multimedia en formato web para difundilos por internet.
 
COMPOÑENTES DO SEMINARIO PERMANENTE:
  Antonio Lomba Baz (Coordinador). Profesor de Tecnoloxía.
    Javier Crespo González. Profesor de Xeografía e Historia.
javiercrespo@edu.xunta.es
    Francisco Vergara Leonardo. Profesor de Matemáticas
leonardo1140@edu.xunta.es
    Ramón Quiroga Barro. Profesor de Lingua Galega
quirogabarro@edu.xunta.es
  Manuel Carrera Martínez. Profesor de Tecnoloxía
mcarrera@edu.xunta.es
    Ramón Delgado Sotorrío. Profesor de Bioloxía e Xeoloxía.
rdelgado@edu.xunta.es