Levarme ben comigo mesmo. Competencia emocional
|
Aprendiches algo novo neste traballo?

1

    Que é o autoconcepto?


  Parece que te encerellaches; lembra: equivocarse é de humanos e rectificar, de sabios. Realizar un bo traballo tamén axuda a sentirse ben con un/unha mesmo/a!
2

    Que entendemos por autocrítica?


  Parece que te encerellaches; lembra: equivocarse é de humanos e rectificar, de sabios. Realizar un bo traballo tamén axuda a sentirse ben con un/unha mesmo/a!
3

    Que vantaxes ten obrar correctamente?


  Parece que te encerellaches; lembra: equivocarse é de humanos e rectificar, de sabios. Realizar un bo traballo tamén axuda a sentirse ben con un/unha mesmo/a!
4

    Que debemos valorar das nosas decisións?


  Parece que te encerellaches; lembra: equivocarse é de humanos e rectificar, de sabios. Realizar un bo traballo tamén axuda a sentirse ben con un/unha mesmo/a!
5

    Como definirías a emoción?


  Parece que te encerellaches; lembra: equivocarse é de humanos e rectificar, de sabios. Realizar un bo traballo tamén axuda a sentirse ben con un/unha mesmo/a!
6

    Que é o sentimento?


  Parece que te encerellaches; lembra: equivocarse é de humanos e rectificar, de sabios. Realizar un bo traballo tamén axuda a sentirse ben con un/unha mesmo/a!
7

    E os impulsos?


  Parece que te encerellaches; lembra: equivocarse é de humanos e rectificar, de sabios. Realizar un bo traballo tamén axuda a sentirse ben con un/unha mesmo/a!
8

    Cando somos equilibrados?


  Parece que te encerellaches; lembra: equivocarse é de humanos e rectificar, de sabios. Realizar un bo traballo tamén axuda a sentirse ben con un/unha mesmo/a!
9

    Que debes facer para enfrontarte ao enfado dos demais?


  Parece que te encerellaches; lembra: equivocarse é de humanos e rectificar, de sabios. Realizar un bo traballo tamén axuda a sentirse ben con un/unha mesmo/a!
10

    Cal destas reaccións ante un insulto axuda máis a rebaixar a tensión?


  Parece que te encerellaches; lembra: equivocarse é de humanos e rectificar, de sabios. Realizar un bo traballo tamén axuda a sentirse ben con un/unha mesmo/a!

Respostas correctas: de 10.