Os valores democráticos
|

SECUENCIA DIDÁCTICA: Os valores democráticos

Trabállanse as institucións democráticas, a organización do estado democrático e os axentes e participacións cidadás no desenvolvemento e maduración da democracia, a partir do estudo, nalgúns casos, da historia democrática de España.


O camiño da democracia

Obxectivos
• A historia da democracia, centrándonos, por unha banda, nas súas orixes da Grecia clásica e, por outra, na súa evolución nas modernas sociedades occidentais.

Orientacións didácticas
Fotogalería na que se repasa a historia da democracia de forma cronolóxica.

Forma de traballo
Amosaranse unha a unha as fotografías á vez que se le o texto que as acompaña. Poderanse realizar pequenos debates na clase acerca do visto.

Ligazóns suxeridas para a resolución das actividades:
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/R/EKR31B388N4ITDGD4DVTUGXMJ51RXAEUERVKCMLSX2RNP3SESR-01890


A democracia en España

Obxectivos
• Realízase un percorrido polos intentos constitucionalistas españois. Así mesmo, contrastarase coas dificultades coas que se enfrontou a nosa sociedade ao longo deste tempo, sometida en demasiadas ocasións a réximes ditatoriais, levantamentos militares e guerras civís. Preténdese facer fincapé nuns feitos que, quizais, resulten descoñecidos para a xeración de mozos adolescentes actual, incidindo no esforzo social que conduciu á conquista dos dereitos democráticos, e tamén no que ha de supoñer o seu mantemento.

Orientacións didácticas
Fotogalería na que se fai un repaso pola historia constitucional de España.

Forma de traballo
Amosaranse unha a unha as fotografías á vez que se le o texto que as acompaña. Poderanse realizar pequenos debates na clase acerca do visto.


Os defensores da democracia

Obxectivos
• Coñecer as principais institucións democráticas españolas, como vertebradoras do Estado e do seu funcionamento democrático.

Orientacións didácticas
WebQuest na que os alumnos adquirirán o rol dun representante político que ten que explicar o papel das institucións democráticas.

Forma de traballo
Traballarase de forma individual, realizando os exercicios que se propoñen.

Ligazóns suxeridas:

Introdución
http://www.kalipedia.com/geografia-descriptiva/tema/espana/organizacion-estado-espanol.html?x=20070410klpgeodes_77.Kes
http://www.asambleamadrid.es/portal%5Finfantil/
http://www.flickr.com/photos/samwisegamgee69/2320792259/sizes/l/
http://www.flickr.com/photos/qkmonga/119226068/sizes/l/

Tarefa
http://buscon.rae.es/draeI/
http://neoforum.iespana.es/neoforum/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.senado.es/
http://www.map.es/enlaces/administraciones_autonomicas.html
http://www.map.es/enlaces/entidades_locales/diputaciones_provinciales.html
http://www.map.es/enlaces/entidades_locales/ayuntamientos.html

Conclusión
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
http://www.la-moncloa.es/default.htm


A democracia na rúa

Obxectivos
• Observar como o tecido social é parte fundamental do sistema político democrático, esixindo ou apoiando as institucións que o sustentan, segundo os motivos e as ocasións.

Orientacións didácticas
Fotogalería na que se ven os distintos axentes responsables de levarlle a democracia á poboación.

Forma de traballo
Amosaranse unha a unha as fotografías á vez que se le o texto que as acompaña. Poderanse realizar pequenos debates na clase acerca do visto.


Conflitos na Europa actual

Obxectivos
• Coñecer distintas situacións problemáticas da Europa actual e observar como os valores democráticos poden axudar a solucionalas.

Orientacións didácticas
WebQuest na que o alumno coñecerá unha serie de conflitos que se desenvolven actualmente en Europa.

Forma de traballo
Realizarase de forma individual, aínda que se pode realizar en grupo, encargándose cada grupo dun dos conflitos. Unha vez estudado, realizarase a redacción sobre o estudado e as impresións persoais.

Ligazóns suxeridas:

Introdución
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Kosovo/pais/nacido/bombas/elpepuint/20071216elpepiint_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/coste/reconstruir/Chechenia/elpepuint/20070406elpepiint_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/ETA/asesina/tiros/ex/edil/PSOE/Mondragon/elpepuesp/20080307elpepunac_13/Tes
http://www.flickr.com/photos/mariaroff/2999859082/sizes/o/

Tarefa
http://www.kalipedia.com/geografia-descriptiva/tema/balcanes.html?x=20070417klpgeogra_261.Kes
http://www.kalipedia.com/historia-universal/tema/edad-contemporanea/cambios-territoriales.html?x=20070717klphisuni_266.Kes&ap=6
http://www.kalipedia.com/historia-universal/tema/mundo-actual/nuevo-mapa-mundo.html?x=20070717klphisuni_314.Kes&ap=0
http://www.kalipedia.com/noticias/kosovo-ultima-cicatriz-balcanes.html?x=20071213klphisuni_1.Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Condena/atentado/Mondragon/grupos/parlamentarios/elpepuesp/20080307elpepunac_37/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Mondragon/seguira/gobernado/ANV/elpepiesp/20080402elpepinac_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/PNV/PSE/pactan/mocion/exigir/dimision/ediles/ANV/elpepiesp/20080410elpepinac_22/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Tercer/fracaso/consecutivo/mociones/ANV/elpepiesp/20080429elpepinac_2/Tes
http://www.elmundo.es/especiales/2002/10/internacional/moscu/index.html
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Chechenia/republica/marcada/guerras/elpepuint/20040209elpepuint_9/Tes

Conclusión
http://es.wikipedia.org/wiki/Kosovo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Aut%C3%B3noma_Vasca
http://www.elpais.com/articulo/economia/renta/per/capita/alcanza/9766/euros/Pais/Vasco/cabeza/elpepueco/20021217elpepieco_12/Tes