1. baca: plataforma dos coches vaca: mamífero común que dá leite
  2. barón: título nobiliario varón: o oposto a muller
  3. bacante: sacerdotisa vacante: que non está ocupado
  4. barra: peza metálica varra: subxuntivo de varrer
  5. barro: masa de auga e terra varro: presente de varrer
  6. boa: serpe; feminino de bo –voa: presente de voar
  7. bacilar: relativo aos bacilos vacilar: dubidar
  8. bascular: oscilar, facer un movemento en sentido vertical vascular: relativo aos vasos sanguíneos
  9. bocal: embocadura da gaita ou doutro instrumento musical -vocal: relativo á voz
  10. baga: cápsula que contén a semente dalgunhas plantas vaga: onda grande; preguiceira
  11. basto: mesto, que está moi xunto vasto: extenso, amplo
  12. botar: facer saír; dar botes votar: depositar o voto
  13. bago: uva vago: non concreto
  1. bate: presente de bater –vate: poeta
  2. boto presente de botar –voto: presente de votar; sufraxio; promesa
  3. balor: mofo –valor: valentía
  4. bela: fermosa vela: vixilia; pano do barco
  5. bou: embarcación vou: presente de ir
  6. ben: oposto a mal–ven: presente de ver; imperativo de vir
  7. cabo: promontorio; final; etc. cavo: presente de cavar
  8. rebelar: poñer en contra revelar: dar a coñecer
  9. bario: metal, símbolo Ba vario: variado
  10. nabal: leira na que hai nabos naval: relativo ás naves
  11. be: letra ve: presente de ver
  12. acerbo: acedo, áspero acervo: conxunto de bens comúns
  13. rabo: apéndice da columna vertebral ravo: planta de raíz comestible