1. Agora.
 2. Quizais.
 3. Así.
 4. Como.
 5. Abondo.
 6. Sempre.
 7. Alí.
 8. Cedo.
 9. Aquí.
 10. Lonxe.
 11. Preto.
 12. Enriba.
 13. A modo/de vagar..
 14. Daquela/entón.
 15. Ben.