Sinalamos só os adverbios e locucións adverbiais, os sinónimos son libres.

 1. Sen dúbida, a mares, ao mellor.
 2. De camiño, abondo.
 3. ben, ás veces, á tardiña.
 4. Seica, moito, onte, case, aínda, non.
 5. Agora, lonxe, nunca, cedo, despois, de présa,
 6. Como, moi.
 7. de vagar, preto, demasiado, quizais, non, nunca.
 8. Antonte, como, antano, sempre, ás apalpadelas.
 9. Tamén, de contado, entre lusco e fusco, alí.
 10. Non, tampouco, aquí, ás carreiras, logo.
 11. antes, alí, abofé, ben.
 12. á esquerda, á beira, onde, decote.
 13. a eito, de mantenta, a tergo, xa, aí.
 14. U, aí, fóra, non, dentro, adiante, axiña.
 15. onde, ningures.