N (núcleo) det (determinante) mod (modificador) re (relator) te (termo)
fn (frase nominal) fadx (frase adxectiva) fv (frase verbal) fadv (frase adverbial) fprep (frase preposicional)
sux (suxeito) at (atributo) pred (predicado) CD (complemento directo) CI (complemento indirecto) CC (complemento circunstancial) sup (suplemento) cpred (complemento predicativo) sol (solidariedade) int (interese) ax (axente da pasiva) ref (reflexivo) pr (pronominal)
cláusula (oración, proposición)
Aínda que ....Noa ....falte..., a ....profesora ....non .....se .....enfadará..., pero ...poñera ....lle ....falta ...e ........dira....ll....o..... a......o .....titor ....se .....o ....atopa ....n.....o .....corredor..... Cando ....ll.....o.... diga ...non ....se.... enfadará..... porque .....é ......un..... bo..... titor ......ou .....ten.... debilidade .....po....lo .....seu ....alumnado,.... díxo....me ....que ....os ....alumnos ......que .....faltan ....a ......clase........ é .........para .....estudaren ......n.....a ......casa,.... polo tanto.... é .......un ....mal.... menor. ...O ....cartafol .....está ....onde .....ela ....o ....deixou, .....está .....como .....ela ....o ......deixou .....de xeito que ....se ....lle .....vexa ....a .....foto ....de .....Castelao. ....Faltar ...a .....clases ....é ....moi .....malo
.............................................................................................................................................................................................................................................................................*...re...*..............te...........*.......................................*...re...*...................................*........................................................................................................................................................................................................................................................... .....*.....re...*..............................te.....................*...........................................................................................................................*..re....*.........te.....*.....................................................................*......re...........*.........te......*.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................*....re.....*...........te...........*...................*..re..*........te.........*
...........nexo.....*.......N.....*.....N.......*.det..*............N.............*negat.....*..pron.*............N............*.nexo.....*........N..........*...N.....*.....N......*nexo..*........N...*..N..*.N...*.........*..det.*........N.......*.nexo.*..N....*......N........*........*.det..*...........N............*........nexo.....*..N...*..N..*.......N....*negat.....*.pron.*...........N...........*.....nexo...........*....N....*..det....*...mod..*.....N........*..nexo.*......N.....*............N..............*............*..det...*...det.....*............N............*........N.....*....N....*.nexo.....*..det.*...........N.............*.....nexo...*........N........*.........*........N.......*.........N........*..Nexo.....*...............N............*..........*.det..*........N.......*.............nexo.......*....N......*...det..*....N.....*.........N........*..det...*........N...........*......N.......*...nexo.....*.....N.....*...N...*........N..........*........N.........*.....nexo......*....N.....*..N....*..........N..........*.............nexo..............*...N.....*...N.....*.......N.......*.det..*......N......*............*...........N...........*........N........*.........*........N........*...N..*....mod..*......N........
.........................*......fn.....*.....fv........*.............fn.....................*................*..............fv.......................*...............*........fv..........*...fn.....*.....fn......*...........*......fv....*..fn..*.fn...*............fprep.................*...........*..fn....*......fv........*..............fprep.......................*......................*..fn..*..fn..*.......fv.....*...............*.......................fv.....................................*....fv....*.................fn.........................*...........*......fv.....*............fn..............*.................fprep..........................................*........fv......*...fn....*...............*..............fn....................*.................*.......fn........*................fprep....*.........fv........*................*...............fv............*................fprep...............*.............................*....fv.......*.................fn.........................*....................fn...........*......fn.......*................*.....fn.....*...fn...*.......fv...........*.........fv.........*...................*....fn.....*.fn....*..........fv...........*....................................*..fn.....*...fn.....*.......fv.......*.........fn.............*...........fprep (mod)......*........N.........*.........fprep...........*..fv...*..........fadx................
.........................*...............*....N........*.....................................*................*...................N..................*...............*.........N.........*.CI......*.....CD...*...........*......N....*.CI..*.CD*.............CI......................*...........*..CD.*.......N.......*................CCL......................*......................*.CI..*..CD*.......N....*...............*.......................N...........*........................*....N....*.................at........................*............*......N...................CD...........*.................................sup............................*........N......*..CI....*...............*........................................................*.......N........*.............sup..........*........N........*.................*...............N...........*...............CCL.................*.............................*.....N.....*..................at.........................*..................................*.......N......*................*..............*...CD*........N..........*.........N.........*..................*.....N.....*.CD.*..........N..........*....................................*.ref.....*...CI....*........N......*...........................CD.................................*........N........*.........sup..............*..N...*.............at................
.........................*.....sux...*...pred....*...........sux....................*........................pred..........................*..............*...................pred.......................*..........*...................................pred............................*..........*...........................................pred.........................*.......................*.............pred..........*...........................pred..................*.........................*........................pred.........................*............*............................................................pred..............................................*.........pred...........*...............*.............sux..................*..sux.........*....................pred.....................*......pred.....*................*..........................................pred......................*............................*.......................pred..............................*...............sux.............*.......pred.*.............................pred...........................*......pred.......*......................................pred......................*...................................*................................................................pred.....................................*................pred..........................*................pred.................
....cláusula 1 sub. concesiva.......*.................................cláusula 2.............................................*.cláusula 3..adversativa.......................*...........*....cláusula 4........coordenada.................*......cláusula 5....sub. condicional..............................*...cláusula 6..sub. temporal......*.........cláusula 7..........................*........cláusula 8.. subor. causal.............................*............*.....................................cláusula 9.. coord. deisxuntiva.. ...................*...cláusula 10 ...*....................................................................................cláusula 11............ sub. susbtantiva (CD)...............................................................................*..........cláusula 15.. sub...consecutiva.........................*........cláusula 16.......................*.......cláusula 17 sub. adv. lugar.........*cláusula 18*..cláusula 19.....sub. adverbial modal*.....................................cláusula 20 sub. consecutiva.........................................................*..clá. 20 sub.subs (sux)........*.cláusula 21...................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................*.....cláusula 12 sub. adxectiva (mod)...*clá. 13 sub*..............cláusula 14 sub. final....................................*...........................................