N (núcleo) det (determinante) mod (modificador) re (relator) te (termo)
fn (frase nominal) fadx (frase adxectiva) fv (frase verbal) fadv (frase adverbial) fprep (frase preposicional)
sux (suxeito) at (atributo) pred (predicado) CD (complemento directo) CI (complemento indirecto) CC (complemento circunstancial) sup (suplemento) cpred (complemento predicativo) sol (solidariedade) int (interese) ax (axente da pasiva) ref (reflexivo) pr (pronominal)
cláusula (oración, proposición)

Elías.... déu.... che ....lle ....unha .....pancada ....n....a ....perna ....a ....Manuel ....e ....púxo.....se .....furioso.... porque ....o.... odia ....ou.... está.... enfadado,.... mais.... despediu....se..... d....el...... Despois de.... maltrata....lo..... dixo ....que ....ía .......á...... libraría..... que..... está .....diante d....a ....Peregrina. .....se.... a..... igrexa .....é..... bonita .....os..... turistas .....gozarán ....d.....a..... vista ....aínda que.... os ....guías.... falen.... tanto ....que .... queden .....roucos .......Algúns..... turistas ....son asaltados...... por...... persoas.... que..... lles..... piden...... algo. ....Se ......non.... lle ....lo.... dan,........ piden....., piden...... e .........piden
.....................................................................................................
..*..re.*..........te..............*..re...*........te........*..........................................................................................................................................................................................................................................*re.*..te.....*....................................................................................................................*.....re..*..........te...........*................................*.........re...........*.................te..................*...............................................................................................................................................*..re...*...........te.............*..*...........................................................................................................................................................................................................................................................*.......re......*.........te............*.
......N.....*......N....*......N.....*...N.....*......det......*...........N...........*......*.det*........N.........*........*..........N.......*nexo.*......N.......*...N.....*.........N............*......nexo........*..N...*.......N.....*.nexo...*....N......*..........N..............*...nexo....*............N...........*...N.....*.....*..N.......*............nexo.............*.............N......*....N.....*.......N......*....nexo..*.N.....*....det..*..........N...........*....nexo..*.....N.......*........................*det..*........N..................*.nexo..*.det...*......N...........*...N...*......N........*........det...*...........N..........*.......N.............*.........*.det..*.......N.......*......nexo............*..det....*.......N......*.......N.......*..............nexo...........*..........N............*...........N..........*...........det.........*...........N.........*...............N...................*.................*..........N...........*.....nexo..*.....N.......*........N.......*..........N....*.....nexo...*.negat...*...N....*..N....*.....N........*............N........*..........N........*.nexo.....*............N............
......fn.....*......fv....*......fn.....*..fn.....*......................fn...................*....................fprep.......*........fprep............*..........*......fv.......*....fn....*.......fadx..........*......................*..fn...*.......fv.....*.............*....fv......*.........fadx...........*...............*............fv............*...fn.....*.....*.fn.......*..................................*.............fv......*.....fn.....*.......fn.....*..............*.fv......*.................fprep...........*..............*.....fv........*.........................fprep.............................*............*........fn....................*...fv...*....fadx......*...................fn....................*.......fv.............*............fprep.................*...........................*..........fn................*........fv......*..................................*..........fv............*........fadx.........*..........................fn....................*...............fv....................*.............fprep.....................*...............*.....fn.......*........fv.......*..........fn....*.................*..............*..fn....*..fn....*.....fv........*............fv.........*.........fv.........*...............*............fv............
..............*......N....*....sol.....*..CI....*.................CD......................*..........CCL.................*...........CI...............*..........*......N.......*...ref...*.......cpred.......*......................*.CD.*.......N.....*.............*.....N.....*.........at...............*...............*............N...........*...pr.....*......sup.....*..................................*.............N......*....CD...*.......N.....*..............*..N.....*...................CCL..........*..............*......N.......*........................CCL...............................*...........*................................*...N...*.....at.........*..........................................*.......N.............*.............cpred...............*...........................*.............................*.........N.....*..................................*.........N............*.........cpred.....*..................................................*...............N....................*............ax...........................*...............*....CI.......*.......N........*.........CD..*.................*..............*..CI....*.CD..*.....N........*...........N.........*..........N........*...............*............N...........
..sux......*...................................................................................pred..................................................................*.........*........................pred......................*......................*.............pred...*.............*.....................pred.............*.....................pred..............................................*...........................pred.....................................*...pred....*............................pred............................*.....sux...*........................................pred................................*............*.........sux................*...........pred.........*.....................sux..............*........................pred...............................*...........................*...........sux............*.....pred....*...........................................................pred..................*.........................sux...................*.......................................pred...................................*.....sux...*....................pred.........................*.............................pred....................................*..........pred.....*.........pred...*...............*...........pred......
...cláusula 1...........................................coordenada.........................................................................* .......*.............clausula 2......................coordenada e disxuntiva...........*........* cláusula 4.disxuntiva......*........................cláusula 5 adversativa...................................................................* ..........................*...cl. 7......*.................................Cláus. 8. sub. substantiva.(CD)........................................................................*.....cláusula 10.. sub. condicional...............*. .................................cláusula 11......principal............................*.....cláusula 12 sub. concesiva.......................*.........cláusula 13 sub. consecutiva.......................*...................................................cláusula 14..............................................................*.........cláusula 15. sub. adxec (mod)......* ...cláusula 16 sub. condicional.................*...cláus. 17 ..*....cláu. 18...*..............*........Cláu. 19...
................................................................................................................................................................................................................................................*.claúsula 3 sub. causal......*......................................................................................................................................*..cláusula 6 sub. adv. temporal..*..............................*................................................................*....................cláusula 9 sub. adxectiva (mod)...................*.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................* ......17 e 18 xustapostas.*...............*.. 18 e 19 cord.