N (núcleo) det (determinante) mod (modificador) re (relator) te (termo)
fn (frase nominal) fadx (frase adxectiva) fv (frase verbal) fadv (frase adverbial) fprep (frase preposicional)
sux (suxeito) at (atributo) pred (predicado) CD (complemento directo) CI (complemento indirecto) CC (complemento circunstancial) sup (suplemento) cpred (complemento predicativo) sol (solidariedade) int (interese) ax (axente da pasiva) ref (reflexivo) pr (pronominal)
cláusula (oración, proposición)
Antonio ...aprobou....che.... o .....exame.... porque ....estudou ....moito ...aínda que ....non ....lle ...quedan..... as.... cousas .....n......a .....cabeza.... pero.... ten ....vontade ....e ....chéga.....lle.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................*..re..*................te.............*
......N...........*..........N...........*....N.....*...det.*.......N..........*.......nexo.......*..........N............*.......N.......*.........nexo.........*....negat.*..N....*........N..........*....det...*........N............*........*..det..*........N..........*....nexo.....*...N......*.........N............*.nexo*......N........*...N.......
......fn..........*...........fv...........*....fn.....*............fn................*......................*..........fv.............*.....fadv....*...........................*...............*..fn....*........fv..........*................fn..................*..................fprep...............*..................*..fv.......*.........fn............*.........*......fv.........*...fn......
....................*..........N...........*..sol.....*.............CD............*......................*..........N.............*.....CCC..*...........................*...............*.CI....*........N..........*......................................*..................CCL...............*...................*..N......*.........CD.........*..........*......N........*...CI.....
......sux.......*..................................pred.............................*............................pred................................*..................................pred..................................*..............sux..................*..................pred...............*...................*.............pred...............*..........*.............pred.........
.............................cláusula 1.............................................cláusula 2...sub. causal..........................*......cláusula 3...........................................sub. concesiva................................................................*...cláusula 4.. coor. adversat......*...........*.cláu. 5..c. cop ...