N (núcleo) det (determinante) mod (modificador) re (relator) te (termo)
fn (frase nominal) fadx (frase adxectiva) fv (frase verbal) fadv (frase adverbial) fprep (frase preposicional)
sux (suxeito) at (atributo) pred (predicado) CD (complemento directo) CI (complemento indirecto) CC (complemento circunstancial) sup (suplemento) cpred (complemento predicativo) sol (solidariedade) int (interese) ax (axente da pasiva) ref (reflexivo) pr (pronominal)
cláusula (oración, proposición)

Aínda que ....ll....o ....diga ....pronto.... non... me .....crerá ......se... non.... estás .....ti..... alí..... Resulta .....divertido ....andar .....con .....parvadas ....que.... logo.... son..... certas
........................................................................................................................................................................................................................................................................................*......re.....*............te.............*
.........nexo........*..N..*..N...*....N.......*........N.........*..negat..*...N......*........N.........*..nexo.*negat..*......N.........*...N...*.....N.....*...........N..........*............N............*......N..........*..............*...........N..............*.....nexo.*....N........*.....N.....*..........N..........

..........................*..fn.*..fn...*....fv.......*......fadv.......*..............*...fn......*.......fv...........*...........*............*.......fv.........*...fn..*...fadv...*...........fv..........*............fadx........*......fv..........*..................fprep.................*..............*...fadv.....*.....fv.....*..........fadx......
..........................*..CI*.CD.*.....N......*......CCT......*...............*..CD....*........N.........*............*...........*........N........*........*....CCL.*...........N..........*...........cpred......*.......N.........*..................sup...................*....sux...*...CCT.....*.....N.....*..........at.........
.....................................pred....................................*.........................pred.................*.....................pred.................*sux.*.pred...*...........................pred..................*.........................pred................................*..............*.........................pred....................
cláusula 1.. subord. concesiva..........................*......cláusula 2..princip...........*..........cláusula 3....... sub. condicional..*........cláusula 4...........................*.......................................cláusula 5... subx substantiva... suxeito..........................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................*. cláusula 6....sub. adxectiva.....(mod)....