N (núcleo) det (determinante) mod (modificador) re (relator) te (termo)
fn (frase nominal) fadx (frase adxectiva) fv (frase verbal) fadv (frase adverbial) fprep (frase preposicional)
sux (suxeito) at (atributo) pred (predicado) CD (complemento directo) CI (complemento indirecto) CC (complemento circunstancial) sup (suplemento) cpred (complemento predicativo) sol (solidariedade) int (interese) ax (axente da pasiva) ref (reflexivo) pr (pronominal)
cláusula (oración, proposición)

Mario... é.... parvo,..... quedou ......cortado .....cando .....lle...... dixen .....iso .....e .....colléu.....che....me ....d....a ......man:....... Pensou ...que ....o ......agardaría.... n....a ....rúa..... que ....está...... diante d....o .....Sánchez Cantón
..........................................................................................................................................................................................................................................*.re..*..........te..............*.................................................................................*...re..*............te......*.................*...............*........re.............*................te...............................
......N.......*..N...*.......N........*.............N............*..........N............*..nexo.........*....N.....*........N..........*.....N......*.nexo*.......N........*.....N.....*....N.....*.......*.det..*.....N.........*.............N.........*..nexo...*..N.....*.............N............*........*.det*....N......*....nexo...*.....N........*........................det....*.................N....................
.....sn.....*..sv..*.......sadx...*.............sv...........*......sadx..........*....................*....sn...*........sv.........*.....sn....*..........*.......sv.......*.....sn....*...sn....*.......*...........sprep.....*.............sv.........*.............*..sn...*..............sv..........*.........*.........sprep.*...............*......sv.......*.........................*.....................sn........................
...............*...N..*........at.......*.............N............*......cpred........*....................*.....CI...*........N..........*....CD....*..........*.......N........*.....sol...*...CD..*..............sup...............*.............N.........*..............*..CD..*.............N............*.....CCL.................*.....sux....*......N........*.......................CCL.............................................
......sux...*...................................................................pred..................................................................................*..........*......................................pred.....................................*........................................................................................................pred...................................................................................................................
................cláusula 1..........* claúsula 2 (xustapostas)........*................cláusula 3 sub. circ. temporal..* ......cláusual 4.coord. copulativa......................................* cláusula 5.....*....cláusula 6....sub. subs (CD)................................*......................cláusula 7... sub. adxectiva (mod)............................
.