Ledicia.... deu.....che....lle ....un.... bico ....n...a.... fronte.... a ....Felipe ....e .....puxo....se ....contenta .....porque ....o ....quere.... ou ....está ....namorada .....pero ....despediu...se ....d...el ....despois de.... bica....lo,......dixo..... que ...ía .......á ......perruquería.... que.... está ....diante d....a.... catedral.... Se ....a.... voda.... é... bonita.... meu.... pai ....chorará.... aínda que.... miña ....nai .....ría ......tanto como...... poida
...........................................................................................*..re.*..........te.............*.re....*........te........*...............................................................................................................................................................................................................................................*re.*..te....*........................................................................................................*.....re..*..........te......................*..............................*.........re...........*.................te............*.............................................................................................................................................................................................................................................................
......N.........*......N......*.....N.....*...N.....*..det..*.....N........*......*.det*.......N.........*.........*.......N........*nexo.*......N.......*...N.....*.........N..............*......nexo........*..N...*.......N........*.nexo...*....N........*..........N...............*....nexo....*............N..........*...N.....*.....*..N....*............nexo.........*......N......*.N.....*.......N........*....nexo..*.N.....*....det..*..............N.................*....nexo..*.....N......*........................*det..*........N............*.nexo..*.det.*......N......*...N...*......N........*....det......*.....N.....*.......N............*.......nexo............*......det.....*....N......*....N......*..................nexo......*........N.......
......fn.........*......fv......*.....fn.....*..fn.....*.........fn...............*....................fprep......*........fprep............*.........*......fv.......*....fn....*.......fadx............*......................*..fn...*.......fv........*.............*....fv........*.........fadx............*.................*............fv..........*..fn......*.....*.fn....*..............................*......fv......*..fn....*.......fn........*..............*.fv......*.................fprep.....................*..............*.....fv.......*...................fprep.............................*............*........fn.............*...fv...*....fadx......*............fn...............*.......fv............*............................*............fn................*....fv......*.................................*.......fv........
..................*......N......*....sol....*.CI.....*.........CD............*..........CCL.................*...........CI...............*.........*......N.......*...ref...*.......cpred.........*......................*.CD.*.......N........*.............*.....N.......*.........at................*.................*............N..........*.pr......*...sup.....*..............................*......N......*.N.....*.......N.........*..............*..N....*...................CCL....................*..............*......N......*..................CCL...............................*............*........................*...N...*.....at.........*..............................*.......N............*............................*...............................*.....N.....*.................................*.......N.......
......sux......*.................................................................pred..................................................................*.........*........................pred........................*......................*.............pred......*.............*.....................pred................*.....................pred...........................................*...........................pred......................*......pred.....*............................pred.....................................*......sux..*.................................pred................................*.............*.......sux..........*...........pred.........*...........sux............*........pred.....*............................*..............sux............*.pred...*...................pred........................
...cláusula 1...........................................coordenada.........................................................................* .......*.............clausula 2......................coordenada e disxuntiva...........*.............* cláusula 4.disxuntiva......*........................cláusula 5 adversativa...................................................................* .......................................................cláusula. 7 xustaposta.........................................................................................*.....cláusula 10.. sub. condicional........*. cláusula 11......principal...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................*.claúsula 3 sub. causal.........*......................................................................................................................................*..cláusula 6 sub. adv. temporal..*...................*.........Cláusula 8. sub. substantiva............*...............................................mod..................................*..........................................................................................................................*..cláusula 12 sub. concesiva..........*.claúsula 13.. sub. ad. conse.............
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................*......................cláusula 9 sub. adxectiva......................*

N (núcleo) det (determinante) mod (modificador) re (relator) te (termo)
fn (frase nominal) fadx (frase adxectiva) fv (frase verbal) fadv (frase adverbial) fprep (frase preposicional)
sux (suxeito) at (atributo) pred (predicado) CD (complemento directo) CI (complemento indirecto) CC (complemento circunstancial) sup (suplemento) cpred (complemento predicativo) sol (solidariedade) int (interese) ax (axente da pasiva) ref (reflexivo) pr (pronominal)
cláusula (oración, proposición)