www.ogalego.eu

 

 

 

Artigo
Substantivo e adxectivo
Demostrativo
Posesivo
Pronome persoal
Indefinido
Numeral
Relativo
Verbo 1: formas
Verbo 2: outros
Adverbio
Preposición
Conxunción