1. Texto coloquial para traducir do español ao galego (ogalego.eu):

Si se lo das a ellas lo vas a perder todo hoy pero si se lo vendes a tu tía Pilar ganarás mañana mucho dinero.
No te lo vas a creer, amigo mío, las leyes han cambiado mucho en la última década.
No vayas a morirte ahora, jovencito, que aun te queda mucha vida por delante.
Espósale porque ya está detenido, es un criminal confeso.
¿Cómo se lo ha tomado mi vecino? Creo que habría quedado mejor en el garaje.
-Invéntate otra cosa y mantén la calma
-¿No me digas!
-Lo más probable es que se tratara de un accidente, perdón, había olvidado esto.
-¡Pide una grúa!
-Podéis volver a poneros la ropa, esto ha terminado.
-¡Falta el papel del seguro, jefe!
-¡Traigámosle ya!
-¿Podemos irnos ya?
-¡Si!

2. Tradución feita polo tradutor Open trad Apertium:

Se llo dás a elas valo a perder todo hoxe pero se llo vendes á túa tía Alicerce gañarás mañá moito diñeiro.
Non cho vas a crer, amigo meu, as leis cambiaron moito na última década.
Non vaias morrerche agora, jovencito, que aínda quédache moita vida por diante.
Espósale porque xa está detido, é un criminal confeso.
Como llo tomou o meu veciño? Creo que quedaría mellor no garaxe.
-Invéntache outra cousa e mantén a calma
-Non me digas!
-O máis probable é que se tratase dun accidente, perdón, esquecera isto.
-¡Pide un guindastre!
-Podedes volver porvos a roupa, isto terminou.
-¡Falta o papel do seguro, xefe!
-¡Traigámosle xa!
-Podemos irnos xa?
-¡Si!

3. Tradución do tradutor Opentrad:

Se llo dás a elas valo a perder todo hoxe pero se llo vendes á túa tía Pilar gañarás mañá moito diñeiro.
Non cho vas a crer, amigo meu, as leis cambiaron moito na última década.
Non vaias morrerche agora, jovencito, que aínda quédache moita vida por diante.
Espósale porque xa está detido, é un criminal confeso.
Como llo tomou o meu veciño? Creo que quedaría mellor no garaxe.
-Invéntache outra cousa e mantén a calma
-Non me digas!
-O máis probable é que se tratase dun accidente, perdón, esquecera isto.
-Pide un guindastre!
-Podedes volver porvos a roupa, isto terminou.
-Falta o papel do seguro, xefe!
-Traigámosle xa!
-Podemos irnos xa?
-Se!

4. Tradutor Google:

Se lles der vai perder todo hoxe, pero se vender a súa tía Pilar diñeiro canto vai gañar mañá.
Non vai crer, meu amigo, as leis cambiaron moito ao longo da última década.
Non debe morrer agora, meu novo, que aínda ten moita vida por diante.
Espósale porque está parado, é un criminal confeso.
Como tomou o meu próximo? Coido que sería mellor no garaxe.
Fai-se outra cousa e estar tranquilo
- Non me diga!
"Máis probable é que foi un accidente, desculpe, esquezo isto.
- Pregunta a un guindastre!
"Pode poñer a roupa de volta, acabou.
- Falta o papel do seguro, xefe!
- Imos levalo agora
- Podemos ir agora?
- Si!

5. Palabras marcadas polo Ortogal, corrector en liña na tradución do Apertium

Jovencito: mociño

6. Pero hai cousas que corrixir:

Se llelo dás a elas valo (a) perder todo hoxe pero se llo vendes á túa tía Pilar gañarás mañá moito diñeiro.
Non o vas (a) crer, amigo meu, as leis cambiaron moito na última década.
Non vaias morrer agora, mociño, que aínda che queda moita vida por diante.
Espósao porque xa está detido, é un criminal confeso.
Como o tomou o meu veciño? Creo que quedaría mellor no garaxe.
-Invéntate outra cousa e mantén a calma
-Non me digas!
-O máis probable é que se tratase dun accidente, perdón, esquecera isto.
-¡Pide un guindastre!
-Podedes volver pórvos a roupa, isto terminou.
-¡Falta o papel do seguro, xefe!
Traiámolo xa!
-Podemos marchar xa?
-Podedes!

2005-2011