Exemplo de tradución dun texto xornalístico do español ao galego (ogalego.eu)

María Valerio 27/11/2010. El Mundo
El fallecimiento este fin de semana de un recién nacido en un hospital de El Ferrol o el calvario judicial de la familia de Antonio Meño en Madrid (en coma tras una operación de cirugía estética), han traído a la primera plana de la actualidad las negligencias médicas. Aunque no existen cifras oficiales sobre cuántos sucesos de este tipo se producen en los hospitales españoles, miles de familias pueden encontrarse ante la duda de cómo actuar en un caso así. ELMUNDO.es le ofrece una breve guía informativa para saber qué hacer.

Tradutor Opentrad:

María Valerio 27/11/2010. O Mundo
O falecemento este fin de semana dun recentemente nacido nun hospital do Ferrol ou o calvario xudicial da familia de Antonio Meño en Madrid (en coma tras unha operación de cirurxía estética), trouxeron á primeira plana da actualidade as neglixencias médicas. Aínda que non existen cifras oficiais sobre cantos sucesos deste tipo prodúcense nos hospitais españois, miles de familias poden atoparse ante a dúbida de como actuar nun caso así. ELMUNDO.é ofrécelle unha breve guía informativa para saber que facer.
? Como recomenda María Antonia Moral, presidenta da Asociación de Vítimas de Neglixencias Sanitarias (Avinesa), o primeiro ante unha sospeita de neglixencia médica é porse en mans dunha asociación ou un avogado especializado neste tipo de casos. A súa, por exemplo, non cobra polos seus servizos e orienta aos pacientes desde o primeiro momento, valorando se o caso pode ou non ter base ante os tribunais.
? No caso de que haxa unha vítima mortal, Avinesa recomenda en primeiro lugar solicitar unha autopsia ante o xulgado de garda. Este procedemento, aclara, é máis independente e esclarecedor que a necropsia clínica que poida levar a cabo o propio hospital. A autopsia xudicial adoita levar a cabo ao día seguinte no Instituto Anatómico Forense, aínda que os resultados poden tardar en estar listos entre dous e tres meses.
? As familias que opten por esclarecer as causas dunha neglixencia deben estar ao tanto de que se enfrontan a un proceso longo, que no peor dos casos pode tardar en resolverse entre cinco e 10 anos se chega até os tribunais ou se producen recursos ante o Supremo; como ocorreu recentemente no caso de Antonio Meño en Madrid. Segundo Avinesa, Andalucía é, neste momento, a comunidade onde máis se está tardando en resolver estes casos, que poden prolongarse de cinco a seis anos ("iso sen acudir ao Supremo"), fronte ao tres ou catro, por exemplo, doutra rexión como Madrid.
? María Antonia Moral recomenda tamén na primeira visita ao xulgado reclamar ao xuíz que se incaute a historia clínica. "Temos problemas con moitos xerentes de hospitais que aínda non se decataron de que a historia clínica pertence ao paciente", denuncia. Outra opción, se o centro (ben sexa público ou privado) négase a facilitala á familia, é reclamala ante a Axencia de Protección de Datos.
? Unha vez coñecidos os resultados da autopsia, a familia pode optar por recorrer á vía penal (aínda que como recoñecen desde Avinesa "moi poucas veces a xustiza está por condenar a un médico") ou ben ao procedemento civil (se a neglixencia produciuse nun centro privado) ou administrativo (para o caso dun hospital público).
? Cando o paciente afectado pola presunta neglixencia non faleceu, as asociacións recomendan reclamar toda a documentación posible sobre o caso, de novo pedindo ao hospital a historia clínica e as posibles probas médicas que se lle realizaron.

Ttradutor Open trad Apertium:

María Valerio 27/11/2010. O Mundo
O falecemento este fin de semana dun recentemente nacido nun hospital do Ferrol ou o calvario xudicial da familia de Antonio Meño en Madrid (en coma tras unha operación de cirurxía estética), trouxeron á primeira plana da actualidade as neglixencias médicas. Aínda que non existen cifras oficiais sobre cantos sucesos deste tipo prodúcense nos hospitais españois, miles de familias poden atoparse ante a dúbida de como actuar nun caso así. ELMUNDO.é ofrécelle unha breve guía informativa para saber que facer.

Como recomenda María Antonia Moral, presidenta da Asociación de Vítimas de Neglixencias Sanitarias (Avinesa), o primeiro ante unha sospeita de neglixencia médica é porse en mans dunha asociación ou un avogado especializado neste tipo de casos. A súa, por exemplo, non cobra polos seus servizos e orienta aos pacientes desde o primeiro momento, valorando se o caso pode ou non ter base ante os tribunais.

No caso de que haxa unha vítima mortal, Avinesa recomenda en primeiro lugar solicitar unha autopsia ante o xulgado de garda. Este procedemento, aclara, é máis independente e esclarecedor que a necropsia clínica que poida levar a cabo o propio hospital. A autopsia xudicial adoita levar a cabo ao día seguinte no Instituto Anatómico Forense, aínda que os resultados poden tardar en estar listos entre dous e tres meses.

As familias que opten por esclarecer as causas dunha neglixencia deben estar ao tanto de que se enfrontan a un proceso longo, que no peor dos casos pode tardar en resolverse entre cinco e 10 anos se chega ata os tribunais ou se producen recursos ante o Supremo; como ocorreu recentemente no caso de Antonio Meño en Madrid. Segundo Avinesa, Andalucía é, neste momento, a comunidade onde máis se está tardando en resolver estes casos, que poden prolongarse de cinco a seis anos ("iso sen acudir ao Supremo"), fronte aos tres ou catro, por exemplo, doutra rexión como Madrid.

María Antonia Moral recomenda tamén na primeira visita ao xulgado reclamar ao xuíz que se incaute a historia clínica. "Temos problemas con moitos xerentes de hospitais que aínda non se decataron de que a historia clínica pertence ao paciente", denuncia. Outra opción, se o centro (ben sexa público ou privado) négase a facilitala á familia, é reclamala ante a Axencia de Protección de Datos.

Unha vez coñecidos os resultados da autopsia, a familia pode optar por recorrer á vía penal (aínda que como recoñecen desde Avinesa "moi poucas veces a xustiza está por condenar a un médico") ou ben ao procedemento civil (se a neglixencia produciuse nun centro privado) ou administrativo (para o caso dun hospital público).

Cando o paciente afectado pola presunta neglixencia non faleceu, as asociacións recomendan reclamar toda a documentación posible sobre o caso, de novo pedindo ao hospital a historia clínica e as posibles probas médicas que se lle realizaron.

Tradutor Google:

27/11/2010 Valerio María. Mundo
A morte dun acabado de nacer de fin de semana en un hospital en El Ferrol ou proba xudicial da familia de Anthony principal en Madrid (en coma tras cirurxía plástica), trouxeron á páxina de inicio de neglixencia hoxe médica. Aínda non hai cifras oficiais sobre cantos eventos deste tipo se producen en hospitais españois, miles de familias poden ter que facer fronte a cuestión de como actuar nese caso. ELMUNDO.es dá unha guía de información breves sobre o que facer.

Conforme recomendado por María Antonia Morais, presidente da Asociación de Vítimas de neglixencia Saúde (Avinesa), o primeiro cunha sospeita de neglixencia médica e colocar en mans dunha asociación ou un avogado especializado en tales casos. Súa, por exemplo, non cobra polos seus servizos e orientación aos pacientes, desde o inicio, avaliando o caso pode ou non pode basear os tribunais.

No caso dunha fatalidade, Avinesa recomendado primeira petición unha autopsia antes de que o tribunal de policía. Esto deixa claro, é máis independente e perspicaz necropsia clínica para realizar o propio hospital. A autopsia xudicial é normalmente realizada o día seguinte no Instituto anatómico Forense, aínda que os resultados poden levar a estar preparado 2-3 meses.

As familias que escollen para aclarar as causas da neglixencia, deben ser conscientes de que afrontan un longo proceso, que no peor dos casos pode tomar para resolver entre cinco e 10 anos, cando chega a tribunal ou para producir recursos Supremo Tribunal Federal, como aconteceu recentemente no caso de Anthony principal en Madrid. Segundo Avinesa, a Andalucía é hoxe, onde a maioría da comunidade foi lenta a resolver estes casos, que pode durar de cinco a seis anos ("sen ir ao Supremo"), en comparación con tres ou catro, por exemplo, doutra rexión e Madrid.

María Antonia Morais recomenda a primeira visita ao tribunal alegando que o xuíz a tomar expedientes. "Temos problemas cos xestores hospitalarios moitos aínda non aprenderon que a historia pertence ao paciente", observa el. Outra opción, a escola (pública ou privada), rexeitar a ofrece-lo á familia, é reclamar para a Axencia de Protección de Datos.

Unha vez coñecidos os resultados da autopsia, a familia pode optar por recorrer á lei (aínda que, como foi recoñecido a partir Avinesa "raramente xustiza é condenar un médico") ou de proceso civil (a neglixencia é ocorreu nunha escola particular) ou administrativa (no caso dun hospital público).

Cando o paciente afectado pola alegada neglixencia non está morto, recomendamos asociacións poden reclamar documentación completa sobre o caso, pedindo de novo a expedientes hospitalarios e calquera exames médicos que tivo.

Palabras marcadas polo Ortogal, corrector en liña na tradución do Open trad:

O falecemento este fin de semana dun recentemente nacido nun hospital do Ferrol ou o calvario xudicial da familia de Antonio Meño en Madrid (en coma tras unha operación de cirurxía estética), trouxeron á primeira plana da actualidade as neglixencias médicas. Aínda que non existen cifras oficiais sobre cantos sucesos deste tipo prodúcense nos hospitais españois, miles de familias poden atoparse ante a dúbida de como actuar nun caso así.  El Mundo .é ofrécelle unha breve guía informativa para saber que facer.

Como recomenda María Antonia Moral, presidenta da Asociación de Vítimas de Neglixencias Sanitarias (Avinesa), o primeiro ante unha sospeita de neglixencia médica é porse en mans dunha asociación ou un avogado especializado neste tipo de casos. A súa, por exemplo, non cobra polos seus servizos e orienta aos pacientes desde o primeiro momento, valorando se o caso pode ou non ter base ante os tribunais. 

No caso de que haxa unha vítima mortal, Avinesa recomenda en primeiro lugar solicitar unha autopsia ante o xulgado de garda. Este procedemento, aclara, é máis independente e esclarecedor que a necropsia clínica que poida levar a cabo o propio hospital. A autopsia xudicial adoita levar a cabo ao día seguinte no Instituto Anatómico Forense, aínda que os resultados poden tardar en estar listos entre dous e tres meses.

As familias que opten por esclarecer as causas dunha neglixencia deben estar ao tanto de que se enfrontan a un proceso longo, que no peor dos casos pode tardar en resolverse entre cinco e 10 anos se chega ata os tribunais ou se producen recursos ante o Supremo; como ocorreu recentemente no caso de Antonio Meño en Madrid. Segundo  Avinesa , Andalucía é, neste momento, a comunidade onde máis se está tardando en resolver estes casos, que poden prolongarse de cinco a seis anos ("iso sen acudir ao Supremo"), fronte aos tres ou catro, por exemplo, doutra rexión como Madrid.

María Antonia Moral recomenda tamén na primeira visita ao xulgado reclamar ao xuíz que se incaute a historia clínica. "Temos problemas con moitos xerentes de hospitais que aínda non se decataron de que a historia clínica pertence ao paciente", denuncia. Outra opción, se o centro (ben sexa público ou privado) négase a facilitala á familia, é reclamala ante a Axencia de Protección de Datos.

Unha vez coñecidos os resultados da autopsia, a familia pode optar por recorrer á vía penal (aínda que como recoñecen desde Avinesa "moi poucas veces a xustiza está por condenar a un médico") ou ben ao procedemento civil (se a neglixencia produciuse nun centro privado) ou administrativo (para o caso dun hospital público).

Cando o paciente afectado pola presunta neglixencia non faleceu, as asociacións recomendan reclamar toda a documentación posible sobre o caso, de novo pedindo ao hospital a historia clínica e as posibles probas médicas que se lle realizaron

- Descartados os nomes propios, só nos queda para corrixir: porse, que debe levar til diacrítico: pórse

Polo que a tradución definitiva feita na rede quedaría en:

O falecemento este fin de semana dun recentemente nacido nun hospital do Ferrol ou o calvario xudicial da familia de Antonio Meño en Madrid (en coma tras unha operación de cirurxía estética), trouxeron á primeira plana da actualidade as neglixencias médicas. Aínda que non existen cifras oficiais sobre cantos sucesos deste tipo prodúcense nos hospitais españois, miles de familias poden atoparse ante a dúbida de como actuar nun caso así.  El Mundo .é ofrécelle unha breve guía informativa para saber que facer.

Como recomenda María Antonia Moral, presidenta da Asociación de Vítimas de Neglixencias Sanitarias (Avinesa), o primeiro ante unha sospeita de neglixencia médica é pórse en mans dunha asociación ou un avogado especializado neste tipo de casos. A súa, por exemplo, non cobra polos seus servizos e orienta aos pacientes desde o primeiro momento, valorando se o caso pode ou non ter base ante os tribunais. 

No caso de que haxa unha vítima mortal, Avinesa recomenda en primeiro lugar solicitar unha autopsia ante o xulgado de garda. Este procedemento, aclara, é máis independente e esclarecedor que a necropsia clínica que poida levar a cabo o propio hospital. A autopsia xudicial adoita levar a cabo ao día seguinte no Instituto Anatómico Forense, aínda que os resultados poden tardar en estar listos entre dous e tres meses.

As familias que opten por esclarecer as causas dunha neglixencia deben estar ao tanto de que se enfrontan a un proceso longo, que no peor dos casos pode tardar en resolverse entre cinco e 10 anos se chega ata os tribunais ou se producen recursos ante o Supremo; como ocorreu recentemente no caso de Antonio Meño en Madrid. Segundo  Avinesa , Andalucía é, neste momento, a comunidade onde máis se está tardando en resolver estes casos, que poden prolongarse de cinco a seis anos ("iso sen acudir ao Supremo"), fronte aos tres ou catro, por exemplo, doutra rexión como Madrid.

María Antonia Moral recomenda tamén na primeira visita ao xulgado reclamar ao xuíz que se incaute a historia clínica. "Temos problemas con moitos xerentes de hospitais que aínda non se decataron de que a historia clínica pertence ao paciente", denuncia. Outra opción, se o centro (ben sexa público ou privado) négase a facilitala á familia, é reclamala ante a Axencia de Protección de Datos.

Unha vez coñecidos os resultados da autopsia, a familia pode optar por recorrer á vía penal (aínda que como recoñecen desde Avinesa "moi poucas veces a xustiza está por condenar a un médico") ou ben ao procedemento civil (se a neglixencia produciuse nun centro privado) ou administrativo (para o caso dun hospital público).

Cando o paciente afectado pola presunta neglixencia non faleceu, as asociacións recomendan reclamar toda a documentación posible sobre o caso, de novo pedindo ao hospital a historia clínica e as posibles probas médicas que se lle realizaron

Mais aínda cómpre corrixir algúns erros dos tradutores:

O falecemento esta -este- fin de semana dun bebé -recentemente nacido- nun hospital do Ferrol ou o calvario xudicial da familia de Antonio Meño en Madrid (en coma tras unha operación de cirurxía estética), trouxeron á primeira plana da actualidade as neglixencias médicas. Aínda que non existen cifras oficiais sobre cantos sucesos deste tipo se producen -prodúcense- nos hospitais españois, miles de familias poden atoparse ante a dúbida de como actuar nun caso así.  El Mundo.e -.é- ofrécelle unha breve guía informativa para saber que facer.

Como recomenda María Antonia Moral, presidenta da Asociación de Vítimas de Neglixencias Sanitarias (Avinesa), o primeiro ante unha sospeita de neglixencia médica é pórse en mans dunha asociación ou un avogado especializado neste tipo de casos. A súa, por exemplo, non cobra polos seus servizos e orienta os -aos- pacientes desde o primeiro momento, valorando se o caso pode ou non ter base ante os tribunais. 

No caso de que haxa unha vítima mortal, Avinesa recomenda en primeiro lugar solicitar unha autopsia ante o xulgado de garda. Este procedemento, aclara, é máis independente e esclarecedor que a necropsia clínica que poida levar a cabo o propio hospital. A autopsia xudicial adoita levarse -levar- a cabo ao día seguinte no Instituto Anatómico Forense, aínda que os resultados poden tardar en estar listos entre dous e tres meses.

As familias que opten por esclarecer as causas dunha neglixencia deben estar ao tanto de que se enfrontan a un proceso longo, que no peor dos casos pode tardar en resolverse entre cinco e 10 anos se chega ata os tribunais ou se producen recursos ante o Supremo; como ocorreu recentemente no caso de Antonio Meño en Madrid. Segundo  Avinesa , Andalucía é, neste momento, a comunidade onde máis se está tardando en resolver estes casos, que poden prolongarse de cinco a seis anos ("iso sen acudir ao Supremo"), fronte aos tres ou catro, por exemplo, doutra rexión como Madrid.

María Antonia Moral recomenda tamén na primeira visita ao xulgado reclamar ao xuíz que se incaute a historia clínica. "Temos problemas con moitos xerentes de hospitais que aínda non se decataron de que a historia clínica pertence ao paciente", denuncia. Outra opción, se o centro (ben sexa público ou privado) se nega -négase- a facilitala á familia, é reclamala ante a Axencia de Protección de Datos.

Unha vez coñecidos os resultados da autopsia, a familia pode optar por recorrer á vía penal (aínda que como recoñecen desde Avinesa "moi poucas veces a xustiza está por condenar a un médico") ou ben ao procedemento civil (se a neglixencia se produciu -produciuse- nun centro privado) ou administrativo (para o caso dun hospital público).

Cando o paciente afectado pola presunta neglixencia non faleceu, as asociacións recomendan reclamar toda a documentación posible sobre o caso, de novo pedindo ao hospital a historia clínica e as posibles probas médicas que se lle realizaron

2005-2011