HORIZONTAIS. 1. Ombros. Que lles falta unha man. 2. Poñedes máis raro. Urbe, grande poboación. 3. Fixese ruído o vento na fiestra. Torna respirábel, habitábel. Pronome de primeira persoa. 4. Vocal. Dise dos irmáns que nacen unidos por algunha parte do corpo. Ao revés, así din os nenos pequenos sei. 5. Concello pontevedrés. Existes. Vocal repetida. Vivenda. 6. Letras de les. En plural, historia onde se recollen os feitos ano a ano. Ao revés, deixen o paso a alguén que ten preferencia. 7. Cartas. Vogal. Una en matrimonio. Un. 8. Antónimo de levarás. Despoxos tomados violentamente nunha guerra. 9. Ao revés, interxección utilizada para chamar as ovellas. Administrar, gobernar. Bota unha gargallada. Letras de lan. 10. Símbolo do nitróxeno. Converter cereais en po. Última comida do día. Bota suor polos poros da pel. 11. País americano onde viviron os incas. Imposto do valor engadido. Existe. Abreviatura de sur. Sociedade limitada. 12. Nada. Aguántoas. Dádelle aos remos, dialectal. 13. Expulsarás a urina. Aplane. Consoante. 14. Arcaísmo por bo. Consoante vibrante. Paso por un coador. Ao revés, habito, vivo. 15. Afáns, desexos. Antónimo de alongado.
O
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VERTICAIS. 1. Conta pormenorizada de gastos e ingresos do ano. Paxaro abundante nalgunhas prazas das cidades e moi utilizado como mensaxeiro. 2. Así din man no Carballiño. Ao revés, antónimo de saíse. Ao revés, personaxe bíblico que tiña unha arca. 3. Capital de Brasil. En plural, parte do porco moi apreciada na mesa. 4. A metade de resistimos. Cambio. Un. 5. Vocais de lea, repetidas. Que vai polo aire. Interxección que denota xúbilo. 6. 499. A que leva os recados. Abreviatura de sur. 7. Dise da peza de pan que está pasada. Escravos. 8. Animais plantígrados, en feminino. Marchaba. Consoante. Interxección que indica ánimo. Interxección negativa. 9. Consoante. Ao revés, acostuman. Existe. Cen. Ao revés, pasas por un coador. 10. Fago dimitir. Letras de reces. Lei que regula as universidades. 11. A irmá do pai ou da nai. Vulgarmente, nariz. Manifesta moita alegría. Consoante. 12. Ao revés, compaixón. Solpor. Ao revés, expulsas con forza o aire dos pulmóns. 13. Acto de colocar estratexicamente unha perna para que alguén caia ao chan, en plural. Néboa espesa. 14. Non puideses ver por culpa do odio. Ilusionada con falsas promesas. Ao revés, nota musical. 15. Diso se acusa aos xornais que só se preocupan de noticias que chaman moito a atención.
SOLUCIÓN
2005-2011