CONXUNCIÓN
Vicente Risco
Análise morfolóxica e sintáctica
Preposición
Utilizar nexos 1 2 3 4 5

1.-Utilizar nexos copulativos, disxuntivos, adversativos ou ilativos

 1. ... marchas ... bótote eu.
 2. Non estaba canso ... un pouco adormentado.
 3. Teño que traballar hoxe ... non vou á praia.
 4. Xa volve andar ese martelo dálle ... dálle.
 5. Dásllo á nai ... ao fillo, ao que estea na casa.
 6. Come o pan ... deixa o compango!
 7. Non quixeron queixo ... manteiga.
 8. Non me gustaba ... tiven que o comer.
 9. Non foron en tren, ... foron en autocar.
 10. Tes que rematar antes das seis e case as son, ... xa podes comezar a traballar.
Corrección das 10

2.-Utilizar nexos completivos ou condicionais

 1. ... pos ese pixama vas ter calor.
 2. Iría convosco ...me deixasen.
 3. ... chegue tarde, non o deixo pasar.
 4. Preguntoume ... quería ir con el de acampada.
 5. ... non vires ti, mándamo por correo.
 6. Seica coidas ... eu non me decato, ... son parvo.
 7. Díxome ... me regalaba o can ... o trataba ben.
 8. ... o deixes fóra decote, vaiche coller ferruxe.
 9. ... me tivese avisado, non pasaría o que pasou.
 10. Propuxo ... se levantase a sesión ... non chegarmos a un acordo.
Corrección das 10

3.-Utilizar nexos causais ou concesivos

 1. Leva o paraugas ... vai chover.
 2. ... llo contase, non mo crería.
 3. ... llo expliquei, non mo entendeu.
 4. ... se achaba só, casou coa compañeira de traballo.
 5. Con xanelas dobres, ... haxa ruído, estase tranquilo.
 6. Igual non podemos pasar, ... andan coas obras do gas e do cabo.
 7. ... escribas ben a máquina, non vas conseguir ese traballo.
 8. Abre a porta, ... está aí o repartidor do gas.
 9. Exiliouse ... non podía aturar a ditadura do seu país.
 10. ... berre non lle fagas caso, ... é só por chamar a atención.
Corrección das 10

4.-Utilizar nexos comparativos ou consecutivos

 1. Cala, que sempre foi máis esperto ... ti.
 2. O Parlamento Galego aprobou menos leis ... tiña previsto o Goberno da Xunta.
 3. Tes que colocalo ... non se vexa desde fóra.
 4. Estudou ... acabou medio tolo.
 5. Hai que dispor as tomadas eléctricas ... o aspirador poida andar por toda a casa.
 6. Se cadra chegas a ter tantos libros ... min, e unha discoteca ... a miña.
 7. Púxose ... unha fera ao sabelo.
 8. Corría ... non había xeito de dalo seguido.
 9. A ver quen fai o testamento ... todos os herdeiros queden contentos.
 10. Este ano adiantou moito máis ... pensaba.
Corrección das 10

5.-Utilizar nexos finais ou temporais

 1. ... non chegan os convidados, vai abrindo as botellas.
 2. ... lle morreu a sogra, anda feito unha Magdalena.
 3. ... falares, pensa ben o que vas dicir.
 4. ... o monte se queima, algo seu se queima.
 5. Manteña limpa a praia ... todos poidamos aproveitarnos dela.
 6. Faremos unha auditoría ... coñecermos os males da empresa e aplicarmos as solucións necesarias ... sexa posíbel.
 7. ... vir a xunto de min, vai lavar a cara, galopín.
 8. ... te fuches, nin como nin durmo, volve ... me converta nun cadáver.
 9. ... mo dixo, pensei que era ... darme unha alegría, agora vexo que non.
 10. Vai alá, ... te vexan as túas tías.
Corrección das 10
2005-2011