ARTIGO
Rosalía de Castro
Substantivo e adxectivo
Suxestións para traballos
 
1.-Encher ocos co artigo

1.- Encher os ocos co artigo correspondente, facendo as contraccións necesarias

AXUDA?
 1. Quero que pintes ... garaxe antes do inverno.
 2. O neno ficou sorprendido ao ver que ... leite saía a fío por ... ubre da vaca que estaba muxindo seu tío.
 3. Ao chegarmos a aquela curva, tivemos que facer ... viraxe bruscamente para evitarmos ... choque contra ... camión.
 4. Levantóuselle ... forte dor de cabeza ao saber que a súa filla quería casar e non tiña ... cartos para lle dar ... dote.
 5. Mentres arrolaba ... berce de ... seu neto miraba con desacougo para ... lume que se achegaba ameazadoramente a ... casa desde ... cume de ... monte.
 6. ... febre fora provocada por ... farinxite que pillara uns días antes cando agatuñara case espido a ... árbore que estaba diante de ... súa casa.
 7. ... aguia é ... ave que percorre o ceo voando e ... anguía móvese sempre por ... auga.
 8. Houbo que lle facer ... análise de sangue porque temiamos que tivese ... infección provocada por ... ferida que fora consecuencia de ... couce daquel burro.
 9. En ... ponte do Lérez Sara e Lucía Marsán pararon a mirar ... fume que viña de ... fábricas que se vían en ... horizonte.
 10. De onde se saca ... mel? Preguntas. Seica ... abellas producen mel e tamén en ... tendas venden mel de flores.
 11. Dáballe tanto noxo ... sangue, que despois de ver aquel accidente estivo un bo anaco limpando ... cuspe en ... pano de man.
 12. En ... cárcere de ... miña vila había ... personaxe que suscitaba a curiosidade de todos ... veciños: cando calquera persoa pasaba por debaixo de ... súa fiestra sempre lle facía ... sinal de que gardase silencio.
 13. Non permitas que ... teu fillo colla ... costume de meter ... dedo en ... nariz.
 14. Ao baixar de... barco, meteu o peixe en ... paxe e despois de facer ... viaxe ata ... cidade conseguiu vendelo todo pregoándoo por ... as rúas.
 15. ... orixe de ... orde de desaloxamento non se sabe cal foi, mais ninguén discutiu ... súa oportunidade.
 16. Hai que engraxar ... engrenaxe desa maquinaria, porque renxe moito ao poñela en funcionamento.
 17. Gustaríame que me fixeses ... labor: ir mercar ... cal para pintar ... teito dese cuarto antes da festa.
 18. Sempre souben que ... teu irmán tiña ... arte especial para facer ... augardente de herbas.
 19. ... riso de Helena é entrañábel, é case tan atraente como ... sorriso de Raquel.
 20. Todos eses teus problemas teñen ... orixe, con seguridade, en ... túa teima por te peiteares sempre a ... moderna.
 21. Xa sei que ... cor azul non lle gusta máis que ... cor verde, mais iso non é razón para que toda ... súa roupa sexa unicolor.
 22. Necesitei que me puxesen ... vendaxe na man porque a escordei onte mentres facía ximnasia en ... colexio.
 23. Todos a ... abordaxe!, berrou ... capitán de .. barco a ... tempo que el xa comezaba a correr.
 24. Mira ... plumaxe desas pombas: cada unha ten ... cor diferente, nunca antes vira semellante variedade.
 25. En ... última asemblea decidiuse por unanimidade darlle ... homenaxe a ... noso vello profesor de galego.
 26. Ofendeuse a causa de ... énfase que ... seu parente puña en defender perante el ... seu maior inimigo.
 27. ... eclipses de Sol e Lúa son fenómenos que se producen moi esporadicamente.

2.- Responder á pregunta onde vai el?
Por exemplo, vai en Lugo, vai na Coruña

 1. Italia
 2. Londres
 3. África
 4. Irán
 5. Roma
 6. Arxentina
 7. Rúa de Petín
 8. Uruguai
 9. Pontes da García Rodríguez
 10. Padrón
 11. Barco de Valdeorras
 12. Galicia
 13. Chile
 14. Lisboa
 15. Guinea
 16. Pobra do Caramiñal
 17. Venezuela
 18. Brasil
 19. Pobra de Trives
 20. Xapón
 21. Porto
 22. Ferrol
 1. Carballiño
 2. Coimbra
 3. Francia
 4. Ribeira
 5. China
 6. Monforte
 7. Canadá
 8. Arabia
 9. Países Baixos
 10. Canarias
 11. Porriño
 12. Cataluña
 13. Filipinas
 14. España
 15. Limia
 16. Ortigueira
 17. Perineos
 18. Suíza
 19. París
 20. Marrocos
 21. Toxa
 22. Rusia
 1. Perú
 2. Exipto
 3. Cairo
 4. India
 5. Caldas de Reis
 6. Chantada
 7. Amazonia
 8. Ordes
 9. Guarda
 10. Buenos Aires
 11. Peares
 12. Santa Comba
 13. Estrada
 14. Viveiro
 15. Cebreiro
 16. Fonsagrada
 17. Mariñas
 18. Melide
 19. Incio
 20. Pontenova
 21. Carballo
 22. Foz
2005-2011