Alexandre Bóveda
De catro a catro, Manuel Antonio
Teoría: síntese

Todo é silencio, Manuel Rivas , Xerais, 274 páxs.Comentario. Booktráiler
Cabalo de ouros , Víctor F. Freixanes, Galaxia, 361 páxs. Comentario .O autor fala da obra

12-13 anos: 1º ESO
 • Trece anos de Branca, Agustín Fernández Paz, Edebé, 98 páxs.Resumo. Opinións
 • Contos por palabras, Agustín Fernández Paz, Xerais, 112 páxs. Resumo. Opinións
 • Camiño perigoso, Ánxela Loureiro, Xerais, 155 páxs. Resumo. Opinións
 • Os mornias, Lola González, Xerais, 95 páxs. Resumo. Opinións
 • Contos para Manuela, Mario Pereira, Alfaguara, 126 páxs. Resumo. Opinións
 • Prohibido casar, papá, Fina Casalderrey, Galaxia, 166 páxs. Resumo Opinións
 • A malvada María Xosé, Miguel Vázquez Freire, Xerais, 200 páxs. Resumo. Opinións
 • Ás de mosca para Anxo , Fina Casalderrey, Anaya, 133 páxs. Resumo. Opinións
 • Amigos en tempo real, Ramiro J. Álvarez, Galaxia, 90 páxs. Resumo. Opinións
 • A expedición do Pacífico, Marilar Aleixandre, Xerais, 192 páxs. Resumo. Opinións
 • De como o santo dos croques se fai peregrino, Pepe Carballude, SM, 144 páxs. Resumo. Opinións
 • Intercambio cun inglés, Christine Nöstlinger, Oxford, 152 páxs. Resumo. Opinións
 • O talismán dos druídas, Pepe Carballude, Everest, 109 páx. Resumo. Opinións
Achegar comentario
13-14 anos: 2º ESO
 • O misterio das badaladas, X. P. Docampo, Vía Láctea, 127 páxs. Resumo Opinións
 • O pazo baleiro, Xabier P. Docampo, Anaya, 146 páxs. Resumo.Opinións
 • Das cousas de Ramón Lamote, Paco Martín, SM, 144 páxs. Resumo.Opinións
  Das novas cousas de Ramón Lamote, Paco Martín, Galaxia, 182 páxs. Resumo
 • O dicionario de Carola, Carmen Gómez Ojea, Edebé páxs. Resumo Opinións
 • Sempre quenta o sol, A. García Teijeiro, Alfaguara, 96 páxs. Resumo Opinións
 • A miña planta de laranxa lima, José Mauro de Vasconcelos, Primerapersona, 240 páxs. Resumo Opinións
 • Cando petan na porta pola noite, Xavier P. Docampo, Xerais, 96 páxs. Resumo Opinións
 • Amor dos quince anos, Marilyn, Agustín Fernández Paz, Xerais, 176 páxs. Resumo Opinións
 • A chave de ouro, Georg MacDonald, Galaxia, 68 páxs. Resumo Opinións
 • As flores radioactivas, Agustín Fernández Paz, Xerais, 120 páxs. Resumo Opinións
 • Rapazas, Agustín Fernández Paz , Xerais, 136 páxs. Resumo Opinións
 • Manual de instrucións para querer a Irene, Carlos Mosteiro, Galaxia, 198 páxs. Resumo Opinións
 • O ceo dos afogados, Francisco Castro, Xerais, 180 páxs. Resumo
Achegar comentario
14-15 anos: 3º ESO
 • O centro do labirinto, Agustín Fernández Paz, Xerais, 206 páxs. Resumo
 • Leonel, Antón Cortizas, Xerais, 220 páxs. Resumo
 • Rebeldes, S. H. Hinton, Alfaguara, 185 páxs. Resumo
 • A sombra cazadora, Suso de Toro, Xerais, 217 páxs.Resumo
 • Helena e o solpor, Juan Cruz Igerabide, Galaxia, 116 páxs, Resumo
 • Diario dun xove maniático e Eu tamén son maniática, A. Macfarlane e A.M, Xerais Resumo
 • Investigación 091, Pepe Carballude, SM. Resumo
 • Asústate Merche, Fina Casalderrey, Xerais, 216 páxs.. Resumo
 • Mecanoscrito de segunda orixe, Manuel de Pedrolo, Galaxia, 172 páxs.Resumo
 • A casa da luz, Xavier P. Docampo, Xerais, Resumo
 • Guía para xoves maniáticos, Aidan Macfarlane, Ann McPerson, Xerais, 216 páxs.Resumo
 • A chave das noces, Xavier P. Docampo, Vía Láctea, 166 páxs. Resumo
 • Ariadna, Xosé Miranda, Xerais, 128 páxs. Resumo
 • Cartas de inverno, Agustín Fernández Paz, Xerais, 128 páxs. Resumo
 • Anxos en tempos de chuvia, Miguel Vázquez Freire, Xerais, 214 páxs. Resumo
 • O tesouro das ánimas, Conchi Regueiro, Baía Ed. 248 páxs. Resumo
 • A pomba e o degolado, Fina Casalderrey , Xerais. 171 páxs. Resumo
 • Veleno tinto, Ramón Carredano Cobas, Xerais, 186 páxs. Resumo
 • Quen matou a Inmaculada de Silva?, Marina Mayoral, Xerais, 183 páxs. Resumo
 • As sete mortes, Carlos Vila Sexto, Galaxia, 293 páxs. Resumo
 • Corazón de Chololate  (1, Un misterio para Tintimán en Compostela), Jaureguízar, Xerais, Resumo
 • A Coroa de Napoleón (2, Un misterio para Tintimán na Coruña), Jaureguízar, Xerais, 124 páxs, Resumo
Achegar comentario
15-16 anos: 4º ESO
 • Os dous de sempre, A.D. R. Castelao, Galaxia, 240 páxs. Resumo Opinións
 • Memorias dun neno labrego, Xosé Neira Vilas, Ed. do Castro, 134 páxs. Resumo Opinións
 • Moonkid e Liberty, Paul Kropp, Galaxia, 150 páxs. Resumo Opinións
 • Os escaravellos voan á tardiña, María Gripe, SM, 242 páxs. Resumo Opinións
 • Cantares Gallegos, Rosalía de Castro. Resumo. Opinións
 • Pel de lobo, Xosé Miranda, Xerais Resumo Opinións
 • A nosa cinza, Xavier Alcalá, Galaxia, 259 páxs. Resumo Opinións
 • O descenso do derradeiro ocaso, Angel de la Cruz, Sotelo Blanco, 136 páxs. Resumo Opinións
 • Anagnórise, Mª. Victoria Moreno, Galaxia, 148 páxs. Resumo Opinións
 • Aires da miña terra, M. Curros Enríquez. Resumo
 • Á lus do candil, Ánxel Fole, Galaxia Resumo Opinións
 • Camposanto, Fátima Peón Torres, Fundación Caixa Galicia. Resumo Opinións
 • Poetízate, Fran Alonso, Xerais. Excelente escolma poética galega Resumo
 • Cómplice, Anke de Vries, SM, 158 páxs. Resumo Opinións
 • A compañía clandestina de contrapublicidade, Marilar Aleixandre, Galaxia, 215 páxs. Resumo
 • Un bosque cheo de faias, Francisco Castro, Everest, 154 p. Resumo Opinións
 • As mans do medo , Xosé Miranda, Xerais, 155 páxs. Resumo Opinións
 • Cartas de amor, Fran Alonso , Xerais, Resumo Opinións
 • A cabeza de medusa, Marilar Aleixandre, Xerais, 211 páxs. 2008. Resumo Opinións
 • As sete mortes, Carlos Vila Sexto, Galaxia, 293 páxs. Resumo
Achegar comentario
16-17 anos: 1º Bacharelato
 • O soño da febre, Miguel Anxo Murado, Galaxia, 154 páxs.Resumo
 • A banda sen futuro, Marilar Aleixandre, Xerais, 160 páxs. Resumo. Opinións
 • Erros e Tánatos, Gonzalo Navaza, Xerais, 128 páxs. Resumo. Opinións
 • Os outros feirantes, Álvaro Cunqueiro, Galaxia, 204 páxs. Resumo. Opinións
 • O vixía no centeo, J.D. Salinger, Xerais, 187 páxs. Resumo. Opinións
 • Morning Star, Xosé Miranda, 1998, Xerais, 270 páxs. Resumo. Opinións
 • Dos arquivos do trasno, Rafael Dieste, Galaxia, 112 páxs. Resumo. Opinións
 • Galván en Saor, Darío X. Cabana, Xerais, 184 páxs. Resumo. Opinións
 • Polaroid, 135 páxs. Resumo. Opinións ou Ambulancia, 113 páxs., Suso de Toro, Xerais Resumo. Opinións
 • As rulas de Bakunin, A. Riveiro Coello, Galaxia, 253 páxs. Resumo. Opinións
 • Aire negro, Agustín Fernández Paz, Xerais, 183 páxs. Resumo. Opinións
 • Maldito DNI!, Pepe Carballude, Xerais, 160 páxs. Resumo. Opinións
 • Tarxeta vermella, Xosé Miranda, Xerais, 110 páxs. Resumo. Opinións
 • Brooklyn Follies, Paul Auster, Galaxia, 332 páxs. Resumo. Opinións
 • O diario vermello de Carlota, Gemma Lienas, Galaxia, 311 páxs. Resumo. Opinións
 • O diario vermello de Flanagan, Andreu Martín, Jaume Ribera, Galaxia, 286 páxs. Resumo. Opinións
 • Eu de maior quero ser, Rosa Aneiros, Sotelo Blanco, 151 páxs. Resumo
 • A cova das vacas mortas, Jaureguizar, Ed. Xerais, 129 páxs. Resumo. Opinións
 • Pasa-lo límite, Xavier Alfaya , Alfaguara, 81 páxs. Resumo
 • Frío, frío, Óscar Calato, Galaxia, 144 páxs. Resumo
 • Os nomes do traidor, Xurso Sierra Veloso, Xerais, 201 páxs. Resumo
 • Ollos de auga, Domingo Villar, Galaxia, 241 páxs. Resumo
 • A lei das ánimas. A novela da Santa compaña, Carlos G. Reigosa, Galaxia, 219 páxs. Resumo
Achegar comentario
17-18 anos: 2º Bacharelato
Achegar comentario
+ de 18 anos: xente madura
 • Atuado na braña, Xabier Quiroga , Xerais, 627 páxs. Resumo
 • O club da calceta, María Reimóndez , Xerais, 271 páxs. Resumo
 • As voces da noticia, Xosé Monteagudo, Galaxia, 372 páxs. Resumo
 • O paxaro que canta un nome, Xabier Lorenzo Tomé, Galaxia, 173 páxs. Resumo
 • Magog, María Gándara, Xerais, 213 páxs. Resumo (novela histórica)
 • Morte de rei, Darío Xohan Cabana, Xerais, 410 páxs. Resumo (novela histórica)
 • Bágoas de facer illas, Anxo Angueira, Xerais, 80 páxs. Resumo
 • A velocidade do frío, Manuel Seixas, Xerais, 293 páxs. Resumo
 • O lume de santo Antón, Luís Manuel García Mañá, Xerais, 160 páxs. Resumo
 • Calzados Lola, Suso de Toro, Xerais, 327 páxs. Resumo
 • Manancial, Xavier Manteiga, Xerais, 211 páxs. Resumo
 • A Quinta de Saler, Antón Riveiro Coello, Galaxia, 198 páxs. Resumo
 • Homónima, Antón Riveiro Coello, Galaxia, 214 páxs. Resumo
 • A esfinxe de amaranto, Antón Ribeiro Coello, Galaxia, 302 páxs. Resumo
 • Reminiscencias de Bob Dylan , Xosé Antonio Moreno, Galaxia, 266 páxs. Resumo
 • A loba. Bento da Cruz, Xerais, 252 páxs. Resumo
 • Males de cabeza, Fran Alonso, Xerais, 204 páxs. Resumo
 • Paisaxe con fondo gris, Pepe Carballude , Galaxia, 171 páxs. Resumo
 • O mellor francés de Barcelona, Bieito Iglesias, Galaxia, 257 páxs. Resumo
 • Da Esfinxe, Manuel Lourenzo González, Bahia Ed. 180 páxs. Resumo
 • Que me queres, amor? Manuel Rivas, Galaxia, 180 páxs Resumo
 • Xente ao lonxe, Eduardo Blanco Amor, Galaxia, 320 páxs. Resumo
 • Scorpio, Ricardo Carvalho Calero, Sotelo Blanco, 390 páxs. Resumo
 • Unha árobre, un adeus (87 páxs.) Resumo O reloxio da torre (82 páxs.), Marina Mayoral, Galaxia, Resumo
 • Obra completa I, A.D.R. Castelao, Akal, páxs. Resumo
 • Romeiros do alén, Marcial Gondar Portasany, Xerais, 292 páxs. Resumo
 • Mulleres de mortos, Marcial Gondar Portasany, Xerais, 236 páxs. Resumo
 • Historia da vida cotiá en Galicia. Séculos XIX e XX, Xavier Castro, Nigra, 403 páxs. Resumo
 • Fado de princesa, Xosé Ramón Pena, Galaxia, 225 páxs. Resumo
 • Case perfecto , Marina Mayoral, Xerais, 291 páxs. Resumo
 • A casa dos Lucarios, Teresa Moure, Xerais, 94 páxs. Resumo
 • Libro das Alquimias , Xesús Constenla, Galaxia,188 páxs.Resumo
 • As mellores intencións, Begoña Paz, Xerais, 118 páxs. Resumo
 • O xardín das pedras flotantes, Manuel Lourenzo González, Xerais, 527 páxs.Resumo
 • Conexión Tubinga, Alberto Canal, Xerais, 223 páxs. Resumo.
 • A batalla do paraíso triste, Xosé Ramón Pena, Ed. Xerais, 260 páxs. Resumo
 • Memorias de cidadades sen luz , Inma López Silva , Ed. Galaxia, 339 páxs. Resumo
 • Pirata, María Reimóndez, Ed. Xerais, 337 páxs. Resumo
 • A vida do outro, Carlos R. Reigosa, Ed. Xerais, 263 páxs. Resumo
 • O salto do can, Jorge Llorca , Xerais,173 páxs. Resumo
 • Sete palabras, Suso de Toro, Xerais , 2009, 311 páxs. Resumo
 • O Cabo do Mundo, Xabier Quiroga , Xerais, 325 páxs.Resumo. Blog
 • Sol de inverno , Rosa Aneiros , Xerais, 511 páxs.Resumo
 • Denso recendo a salgado, Manuel Portas , Xerais, 276 páxs. Resumo.
 • Luz de Tebra, Ánxel Vázquez de la Cruz, Xerais, 125 páxs. Resumo.
 • Asasinato no Consello Nacional, Diego Ameixeiras , Xerais, 367 páxs. Resumo. Booktráiler
2005-2011