Mini Atlas Portada web Vexetais Hábitats Espazos protexidos Xeralidades

As turbeiras son ecosistemas húmidos compostos principalmente por plantas higrófilas que ao crecer e sucedérense no tempo e no espazo acumulan gran cantidade de materia vexetal morta que non se pode descompoñer rapidamente polas baixas temperaturas, a baixa cantidade de osíxeno na auga e a pouca actividade biolóxica das bacterias e fungos descompoñedores. Coma consecuencia, ao longo do tempo fórmanse capas de turba nas que se distinguen restos de materia orgánica morta. 

A palabra turba procede da voz xermánica “turf” e fai referencia ao combustible fósil formado polos vexetais mortos acumulados en sitios enchoupados. Ten cor moi escura, aspecto terroso  con restos visibles de vexetais de cor clara e pouco peso. Arde producindo un fume espeso.  As turbeiras galegas chegan a acadar os 2 -3 m de grosor de turba.

Desde a superficie e cara abaixo pódense diferenciar tres zonas:

Turbeira

Hábitats turbeiras: Que é? | Tipos | Vexetación | Factores | Formación | Enlaces


Contacto e créditos