O MAGOSTO

TAREFAS

 
 

 

Para realizar estas tarefas vamos a organizarnos en grupos de catro. Cada membro do grupo asumirá o rol de unha das seguintes personaxes: historiador/a, especialista en gastronomía galega, especialista en lingua e literatura galega e un animador socio-cultural.

Tarefa 1.- Temos que pescudar na rede información sobre a orixe do termo, da celebración e das costumes.

Tarefa 2.- Buscaremos e recompilaremos textos da tradición oral e escrita sobre esta celebración.

Tarefa 3.- Recompilaremos receitas de diferentes pratos que se poden facer tomando como materia prima a castañas.

Tarefa 4.- Xuntando toda a información obtida das distintas pescudas faremos unha publicación – electrónica ou en papel- co resultado das mesmas.

Tarefa 5.- Organizaremos un magosto e convidaremos as nosas familias.

 

 

Para realizar estas tarefas infórmate ben no apartado proceso, dos pasos a seguir.


 
 
Webquest elaborada por Contidos Educativos con