O MAGOSTO

AVALIACIÓN

 
 

Puntuaranse todas as tarefas.


Antes de empezar a traballar ten en conta que se valorará a presentación co apoio de soportes informáticos dos traballos; a redacción dos documentos, a información aportada, o análises e valoración que se faga da información, a ordenación da información, a creatividade na redacción e na presentación, a realización de conclusións e a colaboración dos membros do grupo individual e colectivamente.

 


 
 
Webquest elaborada por Contidos Educativos con