O que está a acontecer agora en Abalar

Abalar na rede :

  • Redeiras
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

ACTUALIDADE DO PROXECTO 23/02/2012

Abalar: Un paseo polo novo portal

Preséntase para todos os usuarios de espazoAbalar, un vídeo titorial sobre o funcionamento do novo portal.

Neste vídeo, realízase un percorrido polos distintos apartados para coñecer as novas funcionalidades e seccións.

See video