O que está a acontecer agora en Abalar

Abalar na rede :

  • Redeiras
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

NOVA DE ACTUALIDADE 11/10/2019

Xunta de Galicia: Relación definitiva de centros seleccionados segundo a convocatoria para participar no proxecto “DIGICRAFT EN TU COLE” no marco do Plan DIGITALENT

Comunicación do 11 de outubro de 2019 pola que se fai pública a relación definitiva de centros seleccionados segundo a convocatoria para participar no proxecto “DIGICRAFT EN TU COLE” no marco do Plan DIGITALENT conforme ao baremo que figura no punto noveno – Selección de centros da convocatoria publicada por Resolución do 04 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto DIGICRAFT EN TU COLE no marco do Plan DIGITALENT durante o curso 2019-2020.

Os centros seleccionados quedan convocados a Xornada de presentación e formación inicial do proxecto, o mércores de 16 de Outubro de 2019, as 10:00 h, no edificio CINC da Cidade da Cultura (Santiago de Compostela).

 

Relación definitiva de centros seleccionados