O que está a acontecer agora en Abalar

Abalar na rede :

  • Redeiras
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

ACTUALIDADE DO PROXECTO 11/07/2014

Abalar: Relación definitiva de centros seleccionados na convocatoria para participar no proxecto experimental Educación Dixital

Xúntase a relación definitiva de centros seleccionados na convocatoria para participar no proxecto experimental Educación Dixital E-DIXGAL conforme ao baremo que figura no punto sétimo da Resolución do 12 de abril de 2014 (DOG do 30 de abril).