O que está a acontecer agora en Abalar

Abalar na rede :

  • Redeiras
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

ACTUALIDADE DO PROXECTO 23/01/2013

Abalar: Recursos do repositorio de contidos do espazoAbalar para traballar o Día escolar da non-violencia e da paz (DENIP)

Como cada 30 de xaneiro, dende o ano 1964 e coincidindo co aniversario do asasinato de Mahatma Gandhi (30 de xaneiro de 1948), celebrase nos centros de ensino o Día escolar da non-violencia e da Paz.

O seu obxectivo é a educación en e para a tolerancia, a solidariedade, a concordia, o respecto aos Dereitos Humanos, a non-violencia e a paz. Neste día, os centros educativos convértense en instrumentos de paz e entendemento entre persoas de distinta formación, raza, cultura e relixión.
 
Os recursos recollidos no repositorio do espazoAbalar sobre esta temática son os seguintes:
 

O día da Paz

 

A era internet un compromiso pola paz. Utopías?

 

Mulleres pola paz

Inmigración

Racismo

Memoria do holocausto

Ética y ciudadanía

Estratexias para a resolución de conflitos: solucións creativas

Estratexias para a resolución de conflitos: a negociación

Prevención do conflito: dinámicas construtivas de comunicación

Estratexias para a resolución de conflitos: a análise e a empatía

Prevención do conflito: a confianza

Prevención do conflito: a cooperación

Fórmulas de cortesía

Habilidades conversacionales

Trastornos de conducta. Habilidades alternativas a la agresión: evitar los problemas

Trastornos de conducta

Habilidades sociais básicas

e-Dereitos humanos e e-Dereitos da infancia e a xuventude

O cuarto mundo

Dereitos humanos e discapacidade

Os dereitos humanos no noso arredor

Cidadanía no mundo global

Novas formas de comunicación e seguridade na rede

Para comprender o mundo: violacións dos dereitos humanos

Os valores democráticos

Eu son o outro

La ayuda al Tercer mundo

La inmigración es España

Indicadores de desenvolvemento

Senegal

Masais

Brasil

China