O que está a acontecer agora en Abalar

Abalar na rede :

  • Redeiras
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

ACTUALIDADE DO PROXECTO 26/12/2011

Abalar: Os responsables xa poden consultar as cualificacións dos seus fillos/as no servizo espazo Familias

As cualificacións desta 1ª avaliación xa están dispoñibles para a súa consulta por parte dos país, nais e titores legais do alumnado a través do espazoAbalar.  

A información amosada no servizo espazo Familias é a que figura na aplicación de xestión académica a disposición dos centros, polo que, de non estar correctamente rexistradas as cualificacións na devandita aplicación, non poderán ser consultadas

Os responsables subscritos á funcionalidade de recibir notificacións da publicación de cualificacións, recibirán un correo electrónico informando da publicación das cualificacións do seu fillo/a.