O que está a acontecer agora en Abalar

Abalar na rede :

 • Redeiras
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube

ACTUALIDADE DO PROXECTO 22/01/2013

Abalar: O repositorio do espazoAbalar incrementouse en 31 novos contidos educativos

O repositorio do espazoAbalar segue ampliando a súa oferta cunha selección de 31 novos contidos educativos en formato dixital baseados en distintas tecnoloxías. 

Coa nova actualización do repositorio alcánzanse os 1.195 recursos para educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato e ciclos formativos en varios idiomas.
 
Nesta ocasión os traballos proceden fundamentalmente: 
 
 • Da licenza de formación de José Manuel Blanco Guimarey cunha completa unidade didáctica en galego e castelán con 64 actividades guiadas para coñecer o programa de edición de imaxes GIMP.
 • Da licenza de Manuel Luis Blanco Pinedo con dúas secuencia didáctica feitas co Constructor formada por 9 Obxectos Dixitais Educativos (ODEs) nos que aprenderán a falar en inglés cos compañeiros e co docente e sobre os sons da lingua inglesa.
 • Da licenza de José Antonio Cartelle Cudilleiro con unidades didácticas den inglés sobre cuestións culturais de EEUU e Reino Unido.
 • Dunha Unidade didáctica dentro do proxecto "Contamos co deporte" da licenza de Xoán Trigo e Elia Villamarín.
 • De ODEs en flash feitos pola docente Nani Lima para traballar cuestións de música e educación infantil utilizando o protocolo de cesión de dereitos.
 • Das Unidades didácticas en inglés sobre Grecia e Roma feitas co exeLearning por Fernando Domènech Rey durante o período de licenza de formación.
 • Das coleccións didácticas de peixes, moluscos e crustáceos de Galicia cedidas polo docente César J. Pais Balsalobre do IES Chan do Monte de Marín.
 • Dunha secuencia didáctica sobre a luz e o son feita con Cuadernia durante a licenza de formación de Iria García de la Fuente.
 • De tres xogos de preguntas-resposta feitos coa aplicación de Fran Macías BrincaLetras, un deles axeitado para traballar o Día da Paz.
   
 
Os novos recursos publicados son os seguintes:

 

 
Título  Descrición Nivel educativo 
O Día da paz
 
Xogo de preguntas e respostas sobre a conmemoración do día da Paz
 

5º Curso de Primaria 

Entrenamento mental
 
Aplicación para exercitar a mente con cuestións matemáticas así como de lóxica e razoamento
 

5º Curso de  Primaria

Curiosidades do mundo animal
Aplicación para motivar aos alumnos e introducilos nas curiosidades do mundo animal con cuestións de verdadeiro ou falso
 
5º Curso de Primaria
 
Luz e son: enerxía multimedia
 
Trabállase nesta SD a orixe, natureza e propagación da luz e do son, e as súas propiedades comúns por seren ambos fenómenos de natureza similar. Autora: Iria García de la Fuente 
 
5º Curso de Primaria
 
Colección didáctica de crustáceos de Galicia

 

Galería de imaxes cos principais crustáceos de Galicia. Autor: César J. Pais Balsalobre 

1º Curso da ESO 
 
Colección didáctica de moluscos de Galicia
Galería de imaxes cos principais moluscos de Galicia. Autor: César J. Pais Balsalobre
 
1º Curso da ESO 

  

Colección didáctica de peixes de Galicia
 
Galería de imaxes cos principais peixes de Galicia. Autor: César J. Pais Balsalobre
 
1º Curso da ESO 

Greek and Rome Refocused - 1. Languages of the World

 

 
Desenvolvemento do currículo da materia de Cultura Clásica en inglés.  Autor: Fernando Domènech Rey
3º Curso da ESO 

Greek and Rome Refocused - 2. Ancient Greece, Cradle of Democracy 

 
Desenvolvemento do currículo da materia de Cultura Clásica en inglés. Autor: Fernando Domènech Rey 
3º Curso da ESO 

Rome, the Global Empire

 
Desenvolvemento do currículo da materia de Cultura Clásica en inglés. Autor: Fernando Domènech Rey
3º Curso da ESO 

Greek and Rome Refocused - 4. Urbanism and Art

 
Desenvolvemento do currículo da materia de Cultura Clásica en inglés. Autor: Fernando Domènech Rey
3º Curso da ESO
Greek and Rome Refocused - 5. Social Life 
 
Desenvolvemento do currículo da materia de Cultura Clásica en inglés. Autor: Fernando Domènech Rey

3º Curso da ESO

Greek and Rome Refocused - 6. Religion and Mythology 
Desenvolvemento do currículo da materia de Cultura Clásica en inglés. Autor: Fernando Domènech Rey 

3º Curso da ESO

Greek and Rome Refocused - 7. Literature

 

Desenvolvemento do currículo da materia de Cultura Clásica en inglés. Autor: Fernando Domènech Rey 

3º Curso da ESO

Greek and Rome Refocused - 8. Philosophy and Science Desenvolvemento do currículo da materia de Cultura Clásica en inglés. Autor: Fernando Domènech Rey

3º Curso da ESO

Greek and Rome Refocused - 9. Hispania Romana

Desenvolvemento do currículo da materia de Cultura Clásica en inglés. Autor: Fernando Domènech Rey
 

3º Curso da ESO

Facemos a coada
 
Sinxelo xogo para traballar a discriminación visual en Educación Infantil. Autora: Nani Lima 
 

6º Curso de Educación Infantil

Sumas e flores

 
Xogo para traballar as sumas con resultados ata o 5. Autora: Nani Lima
 

6º Curso de Educación Infantil

Vermes musicais
Xogo didáctico para traballar a discriminación auditiva; a altura do son: Grave-Agudo; notas iguais-diferentes; escala de Do Maior; audición Musical (Sonata en Do Maior Kv 545. de Mozart) e o timbre: piano.
É multilingua: galego-castelán. Autora: Nani Lima
 

6º Curso de Educación Infantil

Números naturais
 
Unidade didáctica dentro do proxecto "Contamos co deporte". Nela traballamos: operacións con números naturais, con números decimais, fraccións, representación de fraccións e resolución de problemas. Autores: Xoán Trigo Armesto e Elia Villamarín Díaz

5º curso de primaria

All across the USA Esta unidade achega os Estados Unidos de América ao alumnado, a súa xeografía e diversidade cultural. Autor: José Antonio Cartelle Cudilleiro

2º Curso da ESO

Festivities and traditions
Esta unidade é unha colección de lecturas que presenta ao alumnado as festividades máis importantes do Reino Unido e do Estados Unidos así como as tradicións máis interesantes e peculiares. Autor: José Antonio Cartelle Cudilleiro

2º Curso da ESO

The cultural Quiz

 

Esta unidade está deseñada para que o alumnado se familiarice cos aspectos máis básicos da xeografía e a cultura de países de fala inglesa: Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nova Zelanda e Canadá. Autor: José Antonio Cartelle Cudilleiro
 

1º Curso da ESO

Celebrities

Nesta unidade coñecerás moitos famosos do Reino Unido e dos
Estados Unidos. Tamén repasarás os oficios en inglés e escoitarás un
audio cunha entrevista a Tom Cruise.
A unidade ten 34 páxinas e está dividida en 4 seccións: British/American, Jobs, Quiz e Listening. Autor: José Antonio Cartelle Cudilleiro
 
 

1º Curso da ESO

Welcome to Ireland!
 
Esta unidade achega ó alumnado á República de Irlanda, a súa xeografía e diversidade cultural. Autor: José Antonio Cartelle Cudilleiro

1º Curso da ESO

Sport and activities Esta unidade traballa léxico relacionado co mundo dos deportes a través de diversas actividades de vocabulario e gramática, facendo fincapé nos aspectos socioculturais do tema. Autor: José Antonio Cartelle Cudilleiro 1º Curso da ESO
This is London

Esta unidade está deseñada para dar a coñecer ao alumnado a cidade de Londres e os seus atractivos turísticos. Autor: José Antonio Cartelle Cudilleiro

 

2º Curso da ESO
Food and drinks Esta unidade traballa léxico relacionado co mundo da comida e a bebida a través de diversas actividades de vocabulario e gramática, facendo fincapé nos aspectos socioculturais do tema. Autor: José Antonio Cartelle Cudilleiro 1º Curso da ESO
Let´s learn the sounds in English Secuencia didáctica formada por 9 Obxectos Dixitais Educativos (ODEs) nos que aprenderemos os sons que se usan na lingua inglesa. Autor: Manuel Luis Blanco Pinedo 1º Curso da ESO

Classroom language

 

Secuencia didáctica formada por 9 Obxectos Dixitais Educativos (ODEs) nos que aprenderán a falar en inglés cos compañeiros e co docente.
Trabállase o vocabulario relacionado cunha clase. Autor: Manuel Luis Blanco Pinedo
 
1º Curso da ESO
Microunidades de GIMP
Conxunto de 64 actividades guiadas orientadas a que o alumnado da área de Tecnoloxías de 2º da ESO coñeza o funcionamento básico do programa de edición de imaxes GIMP.
Está en galego e castelá. Autor: José Manuel Blanco Guimarey
2º Curso da ESO

 

 
Finalmente, aquelas persoas que elaboran material educativo e están interesadas en ceder este material para o seu uso no repositorio de contidos dixitais do espazoAbalar, dispoñen dun procedemento no que se explican os pasos a seguir.