O que está a acontecer agora en Abalar

Abalar na rede :

  • Redeiras
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

ACTUALIDADE DO PROXECTO 16/03/2020

Abalar: Guías rápidas para o uso da Aula Virtual do centro educativo

Co fin de facilitar o acceso e o traballo do profesorado e do alumnado durante este período de continxencia, acábanse de publicar na Aula Virtual de Webs Dinámicas unhas guías rápidas sobre as recomendacións para a configuración da aula virtual do centro educativo, como obter de XADE os datos do alumnado do centro, como preparar un ficheiro cos datos do alumnado por grupo e como cargalo en Moodle para dalo de alta, así como unha guía de como utilizar a aula virtual para establecer unha canle de comunicación co alumnado, etc.