O que está a acontecer agora en Abalar

Abalar na rede :

  • Redeiras
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

ACTUALIDADE DO PROXECTO 21/01/2014

Abalar: Actualización do repositorio de contidos do portal espazoAbalar con novos recursos educativos dixitais

O repositorio do portal espazoAbalar ampliou novamente a súa oferta, nesta ocasión con 23 novos contidos educativos en formato dixital, realizados polo profesorado empregando distintas ferramentas de autor e tecnoloxías.

 

Coa nova actualización do repositorio alcánzanse os 2.038 recursos, dispoñibles en varios idiomas, para os seguintes niveis educativos: educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato e ciclos formativos.

 
Nesta ocasión os traballos proceden fundamentalmente:
 
  • De contidos para 2º de Bacharelato cedidos por Anxo González e Vitoria Ogando sobre Lingua galega e literatura - Preparación para a selectividade (Teoría).
  • Das licenzas de formación durante o curso 2011/2012 de: Anxos Nieto González con materiais de tecnoloxía para 1º da ESO, de Ánxela Loureiro Fernández tamén para 1º da ESO na área de Xeografía e Historia e de Ana María Quintela Gómez sobre constumes e tradicións galegas (a matanza, a vendima,...). 
  • De recursos de docentes que empregaron o procedemento de cesión de dereitos para compartir os seus materiais .
  • De traballos realizados na convocatoria "Piale 2012"

 

Os novos recursos publicados son os seguintes:

 Título  Descrición  Nivel educativo 

A Catedral de Lugo: Historia e características

 

 

Libro Lim para traballar os conceptos básicos de xeometría, planos, volume, áreas.

Autoras: Josefa Lorenzo Sanjurjo e Gema Cilleros Cembellín

1º  ESO

Are ants tecnologist?

Partindo desta pregunta aparentemente absurda os alumnos irán descubrindo as peculiaridades da tecnoloxía, as súas diferenzas coas técnica e o seu obxectivo fundamental.

Autor: Anxos Nieto González

1º ESO

As construccións góticas

Video-documental para traballar na aula as características técnicas das construcións góticas.
Autora: Ánxela Loureiro Fernández
1º ESO

Characteristics of the animals

Libro LIM para traballar o léxico dos animais en inglés: animais, partes do corpo, adxectivos, descrición...

Autores: Begoña Castro López, Rosa Lage Otero, Daniel Penelas Sánchez e Miguel Ángel López Raño

4º Primaria

Electricity

Dende o descubrimento da electricidade na antiga Grecia ata a produción da corrente eléctrica pasaron moitos séculos converténdose nunha das características da sociedade actual.

Autor: Anxos Nieto González 

1º ESO

Estamos de magosto

 

Unidade didáctica sobre o tema do “Magosto en Galicia”: A castaña como alimento básico, a súa importancia histórica; variedades segundo a calidade ou tamaño; a tradición , costumes e celebración do magosto; o seu significado,...  6º Primaria

Etapas do proceso tecnolóxico

 

Moitas das situacións que se dan a diario, mesmo fóra do ámbito das actividades que esperaríamos como “tecnolóxicas” debe seguir os mesmos pasos que habitualmente se dan nunha aula de tecnoloxía.

Autor: Anxos Nieto González

1º ESO

Hardware e Software

 

Revisión detallada dos conceptos e elementos máis importantes do hardware e do software dun ordenador, con actividades de formatos variados para diferenciar con claridade estes termos e os dispositivos que se inclúen neles.

Autor: Anxos Nieto González

1º ESO

How to finance my bussines

 

 

Libro Lim para traballar en inglés a materia de Obradoiro de emprendedores, con conceptos básicos de economía e empresa.

Autores: Manuel Conde Arosa, Julia Blanco Álvarez, Mª del Carmen Rodríguez Álvarez

3º ESO

Lingua galega e literatura - Preparación para a selectividade (Teoría)

 

 

Teoría de lingua e literatura galega para a preparación da selectividade. Están optimizados para Smarphone e Tableta, tamén en PDF.

Autores: Anxo González e Vitoria Ogando

2º Bacharelato

Metals

 

Presentación dun dos grupos de materiais máis importantes dende o punto de vista práctico: os metais. Definición, grupos de metais, características e aplicacións máis importantes.

Autor: Anxos Nieto González

1º ESO

Non ferrous metals

 

Presentación dun dos grupos de materiais máis importantes dende o punto de vista práctico: os metais. Definición, grupos de metais, características e aplicacións máis importantes. Metais férricos: obtención e peculiaridades.

Autor: Anxos Nieto González

1º ESO

O Camiño de Santiago

 

Video-documental para traballar na aula o significado do Camiño de Santiago.

Autora: Ánxela Loureiro Fernández

1º ESO

O cómic

 

Brincaletras para traballar o mundo do cómic tanto da escola bruguera como de personaxes destacados europeos e americanos.  1º ESO

O románico na catedral

 

Video-documental para traballar na aula as características técnicas da Catedral de Santiago.

Autora: Ánxela Loureiro Fernández 

 

1º ESO

Pictoaplicaciones

 

Web coa finalidade de axudar a persoas que teñen dificultades de expresión mediante a linguaxe oral, a progresar na súa comunicación e comprensión de coñecementos, a través de aplicacións desenvoltas con pictogramas. 
 
2º Primaria

Structures

 

 
A construción de pontes e o descubrimento e uso de novos materiais permitiu acordar distancias, construír en vertical, crear obxectos outrora inimaxinables e cunha resistencia que parece camiñar cara o infinito.
Autor: Anxos Nieto González
1º ESO

Take a tour in the solar system

Libro Lim para traballar en inglés o sistema solar.

Autoras: Leticia Alonso Álvarez, Marta Mosquera Rivas, Mª Asunción del Valle Cortiñas

1º ESO

The grape harvest

Neste paquete de actividades Ardora recopílanse contidos sobre a vendima. O zip de descarga inclúe un powerpoint sobre a vendima na Riberia Sacra.

Autora: Ana Mª Quintela Gómez

1º ESO

The killing of the pig

Neste paquete de actividades Ardora recompílanse contidos sobre a matanza do porco en Galicia. O arquivo ZIP de descarga inclúe unha presentación sobre o mesmo.

Autora: Ana Mª Quintela Gómez

1º ESO

Un problema

Hoxe en día a capacidade de traballar en grupo e o desenvolvemento de estratexias apropiadas e rápidas para a solución de problemas varios é unha competencia crítica á hora de facer fronte á vida cotiá e sumamente valorada no mercado laboral.

Autor: Anxos Nieto González 

1º ESO

WebQuest: A matanza

Webquest para traballar o tema da matanza do porco en Galicia.

Autora: Ana Mª Quintela Gómez 

1º ESO

WebQuest: A vendima

Webquest para traballar o tema da vendima en Galicia, o viño e a súa historia.

Autora: Ana Mª Quintela Gómez

1º ESO

 

Finalmente, aquelas persoas que elaboran material educativo e están interesadas en ceder este material para o seu uso no repositorio de contidos dixitais do espazoAbalar, dispoñen dun procedemento no que se explican os pasos a seguir.