O que está a acontecer agora en Abalar

Abalar na rede :

  • Redeiras
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

ACTUALIDADE DO PROXECTO 06/02/2013

Abalar: Actualización das guías do portal espazoAbalar

O portal espazoAbalar, despois de actualizar e incorporar novas funcionalidades, facilita a consulta da información e a navegación polos diferentes apartados. Por este motivo, ponse a disposición da comunidade educativa unha guía rápida sobre o funcionamento xeral do portal.
 
Adicionalmente, disponse dunhas guías detalladas para as familias, os centros, o profesorado e a prensa, nas que inclúen as novas e as antigas funcionalidades que ofrece o espazoAbalar.