Experiencias. Aulas 2.0

Preguntas frecuentes

Toda a comunidade educativa poderá participar nesta iniciativa, sempre que conte cunha experiencia positiva no uso das TIC nas aulas educativas.

Todos os interesados en participar nesta iniciativa poderán transmitir calquera experiencia que empregue dunha maneira beneficiosa o uso das TIC nas aulas.

Para compartir unha experiencia relacionada co emprego das TIC nas aulas co resto dos usuarios, deberá encher o formulario que se atopa no menú “Formulario de participación” á esquerda dentro de “Experiencias. Aulas 2.0”