Repositorio de contidos educativos

 • Jugar con palabras I 5º Curso Educación Primaria 23/09/2010

  Jugar con palabras I

  Secuencia didáctica para coñecer os textos cunha intencion estética. Coñecer e usar os recursos estéticos da linguaxe. Valorar a funcion poetica da linguaxe.

 • Jugar con palabras II 5º Curso Educación Primaria 23/09/2010

  Jugar con palabras II

  Secuencia didáctica para coñecer o carácter lúdico da linguaxe aplicada ao texto literario. Textos monovocálicos, textos con códigos e xogos oulipenses.

 • La comparación 5º Curso Educación Primaria 23/09/2010

  La comparación

  O obxectivo do OA é adquirir destreza na formulación de enunciados comparativos para describir determinadas accións. Expresar relacións e caracterí­sticas mediante comparacións.

 • La descripción objetiva 5º Curso Educación Primaria 23/09/2010

  La descripción objetiva

  O obxectivo do OA é a orde que debe seguir a descrición dun proceso para dar coherencia ao texto, así­ como a comprensión da ordenación lóxica das fases dun proceso nun texto descritivo.

 • La descripción subjetiva 5º Curso Educación Primaria 23/09/2010

  La descripción subjetiva

  Con este OA preténdese fomentar a planificación dos textos tendo en conta o punto de vista do que realiza a descrición.

 • La guía de viajes 5º Curso Educación Primaria 23/09/2010

  La guía de viajes

  No OA exponse a elaboración dunha guía de viaxe como medio para desenvolver a capacidade xeral de planificar actividades futuras e de describir itinerarios e lugares.

 • La noticia 5º Curso Educación Primaria 23/09/2010

  La noticia

  Preténdese familiarizar o alumnado cun modelo de ordenación da información preciso, como é a noticia (xénero xornalí­stico informativo), e coa localización da información básica.

 • La relación entre imagen y palabra 5º Curso Educación Primaria 23/09/2010

  La relación entre imagen y palabra

  Secuencia didáctica para o estudo do signo gráfico en relación coa comunicación.

 • Las noticias de la radio 5º Curso Educación Primaria 23/09/2010

  Las noticias de la radio

  Reproducir noticias da radio (nos seus diferentes formatos) que permita o fomento e a avaliación da comprensión oral de mensaxes verbais.

 • Localización espacial 5º Curso Educación Primaria 23/09/2010

  Localización espacial

  Observación da realidade. Selección do relevante. Ordenación no discurso descritivo.