Repositorio de contidos educativos

 • Uso ou abuso da auga 1º Curso Educación Secundaria 29/09/2010

  Uso ou abuso da auga

  Pretende concienciar de que a auga é esencial e debe prevalecer o seu uso como fonte de vida fronte a outros usos máis "de luxo", nos que se debería pagar a auga ao seu prezo real.

 • Wild animals 5º Curso Educación Primaria 29/09/2010

  Wild animals

  Proxecto de actividades para o terceiro ciclo de educación primaria sobre animais salvaxes.

 • Xogando con Matilda 1º Curso Educación Secundaria 29/09/2010

  Xogando con Matilda

  Conxunto de actividades sobre o libro "Matilda", de Roald Dahl, dirixidas a alumnado de 1º e 2º de ESO, que forman parte dun club de lectura creado pola biblioteca do instituto.

 • ¿Cuánto sabes de Paint? 5º Curso Educación Primaria 29/09/2010

  ¿Cuánto sabes de Paint?

  Paquete de actividades sobre o uso de Paint, a ferramenta de debuxo que vén de serie con Windows.

 • Children of the world 5º Curso Educación Primaria 28/09/2010

  Children of the world

  Esta secuencia de aprendizaxe ten como obxectivo axudar ao alumnado a coñecer mellor aos nenos/as que viven en continentes diferentes.

 • Animals in our world 5º Curso Educación Primaria 28/09/2010

  Animals in our world

  Nesta secuencia, imos empregar os animais para traballar o tempo presente, especialmente en preguntas e respostas e na terceira persoa do singular.

 • Au lieu d´aller au parc on va au cinéma 5º Curso Educación Primaria 28/09/2010

  Au lieu d´aller au parc on va au cinéma

  O Obxecto de Aprendizaxe deberá axudar ao alumnado a comprender e manexar as distintas formas de expresión da oposición e a súa utilización nunha conversación cotiá.

 • Bien que je sois jeune je veux sortir 5º Curso Educación Primaria 28/09/2010

  Bien que je sois jeune je veux sortir

  O obxecto de aprendizaxe deberá axudar ao alumnado a comprender e manexar as distintas formas de expresar a oposición e a súa utilización nunha conversa cotiá.

 • Culture 5º Curso Educación Primaria 28/09/2010

  Culture

  Que cousas coñeces do mundo de fala inglesa? Paí­ses, cidades, pelí­culas, costumes da vida diaria, historia, cantantes, grupos musicais, cancións...

 • English-speaking countries 5º Curso Educación Primaria 28/09/2010

  English-speaking countries

  Nations in which englihs is an official language: pódense localizar estes países e algúns outros con alta porcentaxe de falantes en inglés nun mapa do mundo.