Repositorio de contidos educativos

 • O meu corpo 5º Curso Educación Infantil 07/03/2013

  O meu corpo

  OA para traballar iniciar aos alumnos no coñecemento do curpo, os seus órganos e as súas funcións.

 • Os transportes 5º Curso Educación Infantil 07/03/2013

  Os transportes

  Este OA ten a finalidade de descubrir os diferentes medios de transporte: terrestres, aéreos e acuáticos, o vocabulario específico e as relacións entre os mesmos.

 • EuroPiratas 6º Curso Educación Infantil 14/02/2013

  EuroPiratas

  Sinxelo xogo en flash para recoñecer e identificar as moedas de euro

 • Volta ao mundo 6º Curso Educación Infantil 08/02/2013

  Volta ao mundo

  O obxectivo principal de este ODE é o coñecemento doutras culturas para un maior achegamento e respecto a elas visitando os diferentes continentes con toda a riqueza dos seus pobos.

 • La cocina de la bruja 4º Curso Educación Infantil 07/02/2013

  La cocina de la bruja

  Sinxela aplicación de arrastrar e soltar na que teñen que seleccionar que é alimento e que non é

 • Facemos a coada 6º Curso Educación Infantil 17/12/2012

  Facemos a coada

  Sinxelo xogo para traballar a discriminación visual en Educación Infantil.

 • Sumas con flores 6º Curso Educación Infantil 17/12/2012

  Sumas con flores

  Xogo para traballar as sumas con resultados ata o 5.

 • El cuerpo y su cuidado 6º Curso Educación Infantil 25/10/2012

  El cuerpo y su cuidado

  Secuencia didáctica para o recoñecemento das partes principais do propio corpo. Os cinco obxectos que a compoñen explican onde están e para qué serven as partes do corpo e traballan a discriminación auditiva e visual das mesmas.

 • Toys 6º Curso Educación Infantil 24/10/2012

  Toys

  Xogo didáctico para aprender vocabulario relacionado cos xogos e xoguetes e favorecer hábitos e rutinas nestas idades.

 • Trabajamos con los números 6º Curso Educación Infantil 12/06/2012

  Trabajamos con los números

  Lim para traballar os primeiros números (do 1 ao 12) con actividades de recoñecemento, relación número-cantidade e escritura dos mesmos.