Repositorio de contidos educativos

 • A enerxía - A Idade Media 5º Curso Educación Primaria 27/11/2020

  A enerxía - A Idade Media

  Unidade didáctica globalizada/interdisciplinar. Abrangue contidos propios das áreas de Coñecemento do Medio, Matemáticas, Lingua galega, castelá e inglesa así como conceptos máis propios de temas transversais como o traballo en equipo.

 • A materia e os materiais - A Idade Antiga 5º Curso Educación Primaria 27/11/2020

  A materia e os materiais - A Idade Antiga

  As máquinas Unidade didáctica globalizada/interdisciplinar. Abrangue contidos propios das áreas de Coñecemento do Medio, Matemáticas, Lingua galega, castelá e inglesa así como conceptos máis propios de temas transversais como o traballo en equipo.

 • A saúde - A prehistoria 5º Curso Educación Primaria 27/11/2020

  A saúde - A prehistoria

  Unidade didáctica globalizada/interdisciplinar. Abrangue contidos propios das áreas de Ciencias da Natureza, Matemáticas, Lingua galega, castelá e inglesa así como conceptos máis propios de temas transversais como o traballo en equipo.

 • A relación humana - A organización de España e Europa 5º Curso Educación Primaria 27/11/2020

  A relación humana - A organización de España e Europa

  Unidade didáctica integrada que abrangue contidos propios das áreas de Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Matemáticas, Lingua galega e castelá así como conceptos máis propios de temas transversais como o traballo en equipo e contidos pertencentes ás ciencias da computación.

 • Os ecosistemas - A poboación 5º Curso Educación Primaria 27/11/2020

  Os ecosistemas - A poboación

  Unidade didáctica integrada que abrangue contidos propios das áreas de Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Matemáticas, Lingua galega e castelá así como conceptos máis propios de temas transversais como o traballo en equipo e contidos pertencentes ás ciencias da computación.

 • As plantas – Clima e vexetación 5º Curso Educación Primaria 27/11/2020

  As plantas – Clima e vexetación

  Unidade didáctica integrada que abrangue contidos propios das áreas de Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Matemáticas, Lingua galega e castelá así como conceptos máis propios de temas transversais como o traballo en equipo e contidos pertencentes ás ciencias da computación.

 • A clasificación dos seres vivos – O universo e a Terra 5º Curso Educación Primaria 27/11/2020

  A clasificación dos seres vivos – O universo e a Terra

  Unidade didáctica integrada que abrangue contidos propios das áreas de Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais,

 • A Orixe do Universo 5º Curso Educación Primaria 22/11/2020

  A Orixe do Universo

  Viaxa e descobre a orixe do universo da man de Stephen Hawking

 • Euterpes´s Travel: Lights! Camera! Action! 5º Curso Educación Primaria 20/11/2020

  Euterpes´s Travel: Lights! Camera! Action!

  Unidade 9 do proxecto Euterpes´s Travel que nos permitirá alcanzar todos os obxectivos e traballar todos os contidos da materia de Música no 6º curso de Primaria, a través de actividades baseadas en obras pertencentes aos distintos períodos da historia da música, en Inglés

 • Proxecto LEOCOM 5º Curso Educación Primaria 19/11/2020

  Proxecto LEOCOM

  LEOCOM significa LEO e COMPRENDO polo que o obxectivo que se pretende acadar con esta aula virtual é que mellores a túa comprensión lectora dun xeito ameno e significativo.