Repositorio de contidos educativos

 • Life in the forest 3º Curso Educación Primaria 04/04/2016

  Life in the forest

  ODE para traballar o vocabulario específico en inglés de artes e oficios así como a vida no bosque.

 • Jackson Pollock, an abstract painter 3º Curso Educación Primaria 04/04/2016

  Jackson Pollock, an abstract painter

  Traballo da pintura abstracta a través da figura de Jackson Pollock.

 • We´re going on a bear hunt 2º Curso Educación Primaria 04/04/2016

  We´re going on a bear hunt

  Recurso para traballar vocabulario básico en inglés sobre relacións de parentesco, paisaxe ou as onomatopeas.

 • A taste of the Moon 1º Curso Educación Primaria 04/04/2016

  A taste of the Moon

  Unidade didáctica baseada no conto A taste of the moon de Michael Grejniec protagonizado por animais. As imaxes están realizadas por alumnos.

 • Dressing smart 4º Curso Educación Primaria 04/04/2016

  Dressing smart

  A través da celebración da festa do entroido os alumnos e alumnas aprenderán o vocabulario en inglés das prendas de vestir.

 • Kitchenalia 6º Curso Educación Primaria 30/03/2016

  Kitchenalia

  Unidade didáctica deseñada para
  que os alumnos/as amplien, melloren e
  practiquen a lingua estranxeira (inglés),
  empregándoa o máximo posible tanto na
  clase de lingua inglesa coma no seu
  contorno natural, neste caso na cociña das súas propias casas.

 • What is matter made of? Knowing the atom 4º Curso Educación Primaria 23/03/2016

  What is matter made of? Knowing the atom

  Este traballo responde á necesidade de procurarlle ao alumnado materiais interactivos cos que descubrir a evolución histórica do pensamento científico que trata de explicar a composición da materia.

 • The body 2º Curso Educación Primaria 23/03/2016

  The body

  Unidade didáctica para traballar as partes do corpo en inglés en 1º e 2º de Educación Primaria.

 • Reading is flying 6º Curso Educación Primaria 18/02/2016

  Reading is flying

  Proxecto innovador e novidoso que ten como principal obxectivo o fomento da lectura na lingua estranxeira (Inglés) a través dun bo uso das TIC.

 • Middle Ages 5º Curso Educación Primaria 14/10/2015

  Middle Ages

  ODE dentro do proxecto "Footprints of time" no que se traballa a comprensión de conceptos como o tempo histórico e a súa medida, a capacidade de ordenar temporalmente algúns feitos históricos,... mediante o estudo das grandes etapas históricas da Humanidade.