Repositorio de contidos educativos

 • Iniciación os xogos alternativos 5º Curso Educación Primaria 22/10/2010

  Iniciación os xogos alternativos

  Unidade didáctica para traballar ós xogos alternativos.

 • MiniQuest 5º Curso Educación Primaria 22/10/2010

  MiniQuest

  Conxunto de 25 "miniquest" de coñecemento do medio. Todas as "miniquest" foron deseñadas para seren cubertas completamente nun tempo máximo de dúas clases de 55 minutos.

 • MiniQuest 5º Curso Educación Primaria 22/10/2010

  MiniQuest

  Conxunto de 25 "miniquest" de inglés. Todas as "miniquest" foron deseñadas para seren cubertas completamente nun tempo máximo de dúas clases de 55 minutos.

 • Xogos cantados e danzas 5º Curso Educación Primaria 22/10/2010

  Xogos cantados e danzas

  Unidade didáctica para traballar cos xogos cantados e as danzas na educación primaria.

 • Dislalias 5º Curso Educación Primaria 21/10/2010

  Dislalias

  O obxectivo deste traballo é permitir aos profesionais de Audición e Linguaxe ofrecerlle ao alumnado co que deben tratar, unha intervención máis amena para o tratamento das dislalias. "ARQUIVO PDF"

 • Miniatlas xeobotánico de Galicia 5º Curso Educación Primaria 21/10/2010

  Miniatlas xeobotánico de Galicia

  Trabállase con espazos relacionados coa xeobotánica de Galicia: vexetación, e hábitats e espazos protexidos.

 • A visita a Cova da Ceza 5º Curso Educación Primaria 19/10/2010

  A visita a Cova da Ceza

  Visita a Cova da Ceza (Serra do Courel) como parte da programación do centro en xeral, e do departamento de Bioloxia e Xeoloxia en particular, por parte dun grupo de alumnos

  acompañados por profesores.

 • Operaciones con números naturales I 5º Curso Educación Primaria 19/10/2010

  Operaciones con números naturales I

  Identificar os valores que sexan números naturais e representalos graficamente sobre unha recta; ordenar, sumar e restar números naturais.

 • Operaciones con números naturales II 5º Curso Educación Primaria 19/10/2010

  Operaciones con números naturales II

  Identificar os valores que sexan números naturais, e comprender o concepto de multiplicación e de división de dous números naturais. Entender a división como a operación inversa da multiplicación. A potenciación como multiplicación reiterada dun mesmo factor.

 • Superficies. Geometría plana 5º Curso Educación Primaria 19/10/2010

  Superficies. Geometría plana

  Calcular a área dunha figura. Desenvolver intuitivamente a fórmula da área dos paralelogramos. Coñecer e aplicar a fórmula da área do rectángulo, do cadrado e do rombo. Coñecer e aplicar a fórmula da área do triángulo e de polí­gonos non regulares.