Repositorio de contidos educativos

 • Europa en movimiento 3º Curso Educación Secundaria 05/10/2010

  Europa en movimiento

  Cartel no que se ilustran os 25 eventos principais da integración europea desde o final da Segunda Guerra Mundial ata 2007, xunto cos aspectos da vida cotiá e sucesos históricos dese perí­odo.

 • Fábulas de Esopo 5º Curso Educación Primaria 05/10/2010

  Fábulas de Esopo

  Partindo dunhas fábulas de Esopo, trabállanse os compoñentes seguintes:

  Busca e tratamento da información, comprensión e expresión con textos,

  exposición escrita e en soporte informático.

 • Vial-Test 5º Curso Educación Primaria 05/10/2010

  Vial-Test

  Comproba os teus coñecementos sobre educación viaria.

 • Servidor de mapas 5º Curso Educación Primaria 04/10/2010

  Servidor de mapas

  Colección de mapas de uso libre. Inclúe mapas en formato bitmap e en formato vectorial para poder ser editados e modificados doadamente.

 • Actividades de música para Primaria e ESO 1º Curso Educación Secundaria 29/09/2010

  Actividades de música para Primaria e ESO

  Cinco paquetes de actividades que utilizan os recursos sonoros de Windows (son dixital e MIDI) para traballar os distintos aspectos do currí­culo de música: "Linguaxe musical", "Formas musicais".

 • Britten 5º Curso Educación Primaria 29/09/2010

  Britten

  Actividades sobre os instrumentos da orquestra e análise dunha fuga baseadas na obra "Guía de orquesta para jóvenes".

 • Cinemática rectilí­nea 1º Curso Educación Secundaria 29/09/2010

  Cinemática rectilí­nea

  Paquete de actividades dirixido á ESO e centrado no tema da cinemática rectilí­nea. Propón exercicios como comparación de gráficas e o traballo de conceptos relacionados co tema.

 • Discovering words 5º Curso Educación Primaria 29/09/2010

  Discovering words

  Paquete de actividades de vocabulario en lingua inglesa.

 • El carnaval de los animales 5º Curso Educación Primaria 29/09/2010

  El carnaval de los animales

  Proxecto de actividades sobre a obra de Camille Saint, "El Carnaval de los Animales".

 • English 5º 5º Curso Educación Primaria 29/09/2010

  English 5º

  Paquete de actividades de inglés para 5º de primaria baseadas nunha publicación da editorial Richmond. Trabállanse diversos temas a partir de 6 historias.