Repositorio de contidos educativos

 • Aula de radio 6º Curso Educación Primaria 25/11/2020

  Aula de radio

  Proxecto que conta con distintas unidades de traballo que constitúen un capítulo independente e con valor consecutivo na montaxe e posta en funcionamiento dunha radio escolar, así como do seu uso diario na aula, incluíndo nelas exemplos para poder levala a cabo.

 • Euterpes´s Travel: That´s all folks! 6º Curso Educación Primaria 20/11/2020

  Euterpes´s Travel: That´s all folks!

  Unidade 10 do proxecto Euterpes´s Travel que nos permitirá alcanzar todos os obxectivos e traballar todos os contidos da materia de Música no 6º curso de Primaria, a través de actividades baseadas en obras pertencentes aos distintos períodos da historia da música, en Inglés

 • Euterpes´s Travel: The curtain raises! 6º Curso Educación Primaria 20/11/2020

  Euterpes´s Travel: The curtain raises!

  Unidade 8 do proxecto Euterpes´s Travel que nos permitirá alcanzar todos os obxectivos e traballar todos os contidos da materia de Música no 6º curso de Primaria, a través de actividades baseadas en obras pertencentes aos distintos períodos da historia da música, en Inglés

 • Euterpes´s Travel: Shake your booty! 6º Curso Educación Primaria 20/11/2020

  Euterpes´s Travel: Shake your booty!

  Unidade 7 do proxecto Euterpes´s Travel que nos permitirá alcanzar todos os obxectivos e traballar todos os contidos da materia de Música no 6º curso de Primaria, a través de actividades baseadas en obras pertencentes aos distintos períodos da historia da música, en Inglés

 • Euterpes´s Travel: Looking back, moving forward! 6º Curso Educación Primaria 20/11/2020

  Euterpes´s Travel: Looking back, moving forward!

  Unidade 6 do proxecto Euterpes´s Travel que nos permitirá alcanzar todos os obxectivos e traballar todos os contidos da materia de Música no 6º curso de Primaria, a través de actividades baseadas en obras pertencentes aos distintos períodos da historia da música, en Inglés

 • Euterpes´s Travel: Breaking the mold! 6º Curso Educación Primaria 20/11/2020

  Euterpes´s Travel: Breaking the mold!

  Unidade 5 do proxecto Euterpes´s Travel que nos permitirá alcanzar todos os obxectivos e traballar todos os contidos da materia de Música no 6º curso de Primaria, a través de actividades baseadas en obras pertencentes aos distintos períodos da historia da música, en Inglés

 • Euterpes´s Travel: Bye bye reason! Hello feelings! 6º Curso Educación Primaria 20/11/2020

  Euterpes´s Travel: Bye bye reason! Hello feelings!

  Unidade 4 do proxecto Euterpes´s Travel que nos permitirá alcanzar todos os obxectivos e traballar todos os contidos da materia de Música no 6º curso de Primaria, a través de actividades baseadas en obras pertencentes aos distintos períodos da historia da música, en Inglés

 • Euterpes´s Travel: From Dark Ages to Oddly Shaped Pearl 6º Curso Educación Primaria 20/11/2020

  Euterpes´s Travel: From Dark Ages to Oddly Shaped Pearl

  Unidade 3 do proxecto Euterpes´s Travel que nos permitirá alcanzar todos os obxectivos e traballar todos os contidos da materia de Música no 6º curso de Primaria, a través de actividades baseadas en obras pertencentes aos distintos períodos da historia da música, en Inglés

 • Euterpes´s Travel: Once upon a time 6º Curso Educación Primaria 20/11/2020

  Euterpes´s Travel: Once upon a time

  Unidade 2 do proxecto Euterpes´s Travel que nos permitirá alcanzar todos os obxectivos e traballar todos os contidos da materia de Música no 6º curso de Primaria, a través de actividades baseadas en obras pertencentes aos distintos períodos da historia da música, en Inglés

 • Euterpes´s Travel: Repeat, please! 6º Curso Educación Primaria 20/11/2020

  Euterpes´s Travel: Repeat, please!

  Unidade 1 do proxecto Euterpes´s Travel que nos permitirá alcanzar todos os obxectivos e traballar todos os contidos da materia de Música no 6º curso de Primaria, a través de actividades baseadas en obras pertencentes aos distintos períodos da historia da música, en Inglés