Repositorio de contidos educativos

 • Objetif B1 4º Curso Educación Secundaria 21/12/2020

  Objetif B1

  Este curso está orientado á preparación dos exames de nivel B1 de francés (DELF, EOI). Ofrece numerosas actividades de comprensión oral, escrita, así como de produción e expresión escrita. Como inclue auto-correcións e auto-avaliacións poder ser utilizado tanto en aprendizaxe autónoma coma guiada.

 • La gastronomie 2º Curso Educación Secundaria 18/11/2019

  La gastronomie

  Proxecto de inmersión na lingua francesa que emprega a gastronomía como medio para aprender a coa gramática, o léxico, a fonética, a comprensión textual, tanto oral como escrita, e os contidos culturais de civilización

 • Femmes dans l’histoire 2º Curso Educación Secundaria 10/05/2019

  Femmes dans l’histoire

  Femmes dans l’histoire é unha ferramenta web para practicar a compresión e a expresión orais e escritas da lingua francesa a partir de catro unidades didácticas elaboradas en torno á vida e á obra de catro mulleres referenciais na cultura francófona contemporánea.

 • La grammaire inversée: L’adverbe en “-ment” 4º Curso Educación Secundaria 29/05/2018

  La grammaire inversée: L’adverbe en “-ment”

  Unidade 20 do proxecto “La grammaire inversée” que abrangue o conxunto completo de contidos sintáctico-discursivos establecidos para 4º da ESO para a clase invertida. Inclúe subtítulos en francés e inglés.

 • La grammaire inversée: Le pronom “y” 4º Curso Educación Secundaria 29/05/2018

  La grammaire inversée: Le pronom “y”

  Unidade 19 do proxecto “La grammaire inversée” que abrangue o conxunto completo de contidos sintáctico-discursivos establecidos para 4º da ESO para a clase invertida. Inclúe subtítulos en francés ou inglés.

 • La grammaire inversée: Le pronom “en” 4º Curso Educación Secundaria 29/05/2018

  La grammaire inversée: Le pronom “en”

  Unidade 18 do proxecto “La grammaire inversée” que abrangue o conxunto completo de contidos sintáctico-discursivos establecidos para 4º da ESO para a clase invertida. Inclúe subtítulos en francés ou inglés.

 • La grammaire inversée: Les pronoms compléments 4º Curso Educación Secundaria 29/05/2018

  La grammaire inversée: Les pronoms compléments

  Unidade 17 do proxecto “La grammaire inversée” que abrangue o conxunto completo de contidos sintáctico-discursivos establecidos para 4º da ESO para a clase invertida. Inclúe subtítulos en francés ou inglés.

 • La grammaire inversée: Le pluriel du nom et de l’adjectif 4º Curso Educación Secundaria 29/05/2018

  La grammaire inversée: Le pluriel du nom et de l’adjectif

  Unidade 16 do proxecto “La grammaire inversée” que abrangue o conxunto completo de contidos sintáctico-discursivos establecidos para 4º da ESO para a clase invertida. Inclúe subtítulos en francés ou inglés.

 • La grammaire inversée: “C’est” et “il est” 4º Curso Educación Secundaria 29/05/2018

  La grammaire inversée: “C’est” et “il est”

  Unidade 15 do proxecto “La grammaire inversée” que abrangue o conxunto completo de contidos sintáctico-discursivos establecidos para 4º da ESO para a clase invertida. Inclúe subtítulos en francés ou inglés.

 • La grammaire inversée: L’article partitif 4º Curso Educación Secundaria 29/05/2018

  La grammaire inversée: L’article partitif

  Unidade 14 do proxecto “La grammaire inversée” que abrangue o conxunto completo de contidos sintáctico-discursivos establecidos para 4º da ESO para a clase invertida. Inclúe subtítulos en francés ou inglés.