Repositorio de contidos educativos

 • Se as follas falaran NEAE Educación Primaria 10/10/2016

  Se as follas falaran

  Proxecto colaborativo multidisciplinar que parte do poema de Eduardo Pondal "Os quixumes dos pinos"

 • Xogamos coas sílabas NEAE Educación Primaria 03/10/2016

  Xogamos coas sílabas

  Este proxecto vai dirixido a nenos con dificultades de tipo disléxico. O seu obxectivo é traballar a lateralidade, as nocións espazo-temporais, a orde dos sinfóns e o esquema corporal, para minimizar as dificultades na aprendizaxe da lectoescritura

 • A casa NEAE Educación Primaria 07/03/2012

  A casa

  Unidade didáctica dentro do proxecto "Coñece o galego", un curso de iniciación ao galego para estranxeiros.
  Esta unidade está centrada no vocabulario da casa: tipos de casas, interior, exterior, a cociña, o baño, o salón comedor e o cuarto.

 • O cole NEAE Educación Primaria 07/03/2012

  O cole

  Unidade didáctica dentro do proxecto "Coñece o galego", un curso de iniciación ao galego para estranxeiros.
  Esta unidade está centrada no vocabulario do colexio: dependencias, aula, materiais e conceptos.

 • O corpo NEAE Educación Primaria 07/03/2012

  O corpo

  Unidade didáctica dentro do proxecto "Coñece o galego", un curso de iniciación ao galego para estranxeiros.
  Esta unidade está centrada no vocabulario específico do corpo: as partes, calidades fisicas e accións.

 • Déficit de atención y dificultades en la orientación espacial y temporal. NEAE Educación Primaria 19/05/2011

  Déficit de atención y dificultades en la orientación espacial y temporal.

  Esta SD componse de 3 OA para traballar a atención espacial e 2 para a atención temporal. As tres primeiras inclúen desprazamentos en planos co teclado, e as dúas últimas están baseadas en ordenación de secuencias temporais.

 • Déficit de atención y memoria auditiva NEAE Educación Primaria 19/05/2011

  Déficit de atención y memoria auditiva

  Todos os OAs desta SD se desenvolverán con indicacións de voz e de diferentes sons asociados ás veces ao nome das cousas.

 • Déficit de atención y memoria visual NEAE Educación Primaria 19/05/2011

  Déficit de atención y memoria visual

  Esta SD componse de 5 obxectos de aprendizaxe independentes, baseados en memorización e identificación de obxectos. Os OA consistirán en colocar obxectos no mesmo lugar que estaban, en encontrar obxectos escondidos entre outros, recoñecer obxectos iguais.

 • Trastornos de conducta NEAE Educación Primaria 19/05/2011

  Trastornos de conducta

  Os obxectos desta SD estarán desenvolvidos a través de viñetas en cada pantalla que ofrezan ao alumnado distintas alternativas.

 • Trastornos de conducta. Habilidades alternativas a la agresión: evitar los problemas. NEAE Educación Primaria 19/05/2011

  Trastornos de conducta. Habilidades alternativas a la agresión: evitar los problemas.

  Nesta secuencia didáctica traballaranse obxectos de aprendizaxe baseados en animacións onde o alumnado poderá observar e identificar patróns conductuales correctos. Presentaranse alternativas para que o alumnado poida elixir.