Información do Proxecto Abalar

Ata o mes de marzo, o acceso ao servizo espazo Familias estaba restrinxido aos pais, nais e responsables legais dos alumnos/as matriculados nos centros do Proxecto Abalar.

Actualmente, este servizo está dispoñible para todos os centros educativos galegos, polo que para acceder ao servizo espazo Familias simplemente é necesario que o alumno/a estea matriculado nun centro educativo galego de Ensinanza Infantil, Primaria, ESO, Bacharelato, Ciclos Formativos ou PCPI.